Magyar Katolikus Lexikon > L > Léstyán


Léstyán Ferenc, Lestyán (Csíkszentkirály, Csík vm., 1913. febr. 12.-): érseki helynök, plébános. - 1919: Csíkszentkirályon a r.k. el. isk., 1925: Csíkszeredában a r.k. főgimn. tanulója, 1932-37: Gyulafehérváron teol., ahol 1937. III. 13: pappá sztelték. Gyergyóremetén, 1938: Sepsiszentgyörgyön kp., a Kolping vez-je. 1939: Tordán kp., 1942: Bojcán s-lelkész, 1943. IV: Gyulafehérváron a ppi iroda levtárosa. 1943. VI. 28: Márton Áron pp. bérmálási körútja során a rum. rendőrség letartóztatta, de megszökött, É-Erdélybe menekült. Távollétében följelentés elmulasztása miatt halálra ítélték. 1943: Kolozsvárt kp., cserkészcsapat-vez. 1945: Ditró (nem foglalhatta el), 1945. IX: Csíkkarcfalva plnosa. 1951: Désaknán kényszerlakhelyes plnos. Márton Mózes letartóztatása (1952. II. 4.) után egy hétig →titkos ordinárius. 1953. VIII. 7: letartóztatták, Kolozsvárt és Pitești-ben raboskodott, 1954. VI. 22: visszakerült Désaknára. 1955: Marosvásárhelyt a ferences tp. rektora, 1956-92: plnos, 1968: a marosi ker. főesp-e. 1968-tól tp-építési engedély híján 5 egyh. tulajdonba került lakóházat alakíttatott át kpnává, elkezdte a cigánypasztorációt. 1970. III. 5: p. prel. 1975: imakv-et, 1979: katekizmust szerk. 1992. VIII. 14-1993. XI. 29: érs. ált. helynök. 1993. II. 12: ap. protonot. 1994. V. 19-1997. IX. 15: érs. helynök. - Cikkei: Romániai Magyar Szó (1990: Különös házasság és szeparatizmus; 1991. VIII. 14-17: A p-k és a magyarság sorsdöntő évszázadai, 1-4.); Regio (1991. 3:118. Az erdélyi r.k. ppség a komm. rendszer első évei alatt). - M: Erdélyi egyházaink évsz-ai. Többekkel. Bukarest, 1992. - Megszentelt kövek. A kk. erdélyi ppség templomai. Stílusok, zord idők, hitvallások (kat., luteránus, ref., unit.) változásaiban. 1100 templomképpel. 1-2. köt. Kolozsvár, 1996. K.P.

Virt 1991:142. - Jakubinyi 2004:34.