Magyar Katolikus Lexikon > L > Lázár Zelma-kódex


Lázár Zelma-kódex, 16. sz. eleje: 155 levél terjedelmű, a klarisszák számára másolt, magyar nyelvű imádságoskönyv. - Az imádságok mellett tartalmazza Antiochiai Szt Margit legendáját, több példát és részleteket Kempis Tamás Krisztus követése c. művéből, és Szt Brigitta 15 imáját. A kódexet 1896: Lázár Zelma adományozta az MTA-nak, jelzete K 41. - Kiadásai: ~. Kiad. Katona Lajos. Bp., 1908. (Nyelvemléktár 15.) - ~. Kiad. N. Abaffy Csilla. Uo., 1992. (Régi M. Kódexek 14.) M.E.

ItK 1931:277; 1932:32. (Timár Kálmán: A ~ forrásai)