🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Látóhatár
következő 🡲

Látóhatár, Zürich, 1950. nov., Párizs, 1951-52, München, 1952. máj.-1962.: irodalmi és politikai folyóirat. - 1947-49: Ny-ra került fiatal értelmiségi emigránsok alapították 1950. XI: Zürichben. A népi irodalom hívei voltak, az irod. összefogás és egység szellemében, minőségre és színvonalra törekedve a Ny-i m. írásbeliség egyesítését tűzték ki célul. A sokszorosított szemle az első szám után, 1951 elejétől Párizsban, 1952. V-tól Münchenben jelent meg, 1953. I-tól már kéthavonta nyomtatásban. A fel. kiadó kezdetben Borsos Sándor, a fel. szerk. Vámos Imre, az utóbbi 1953-tól mint kiadó és szerk., Borbándi Gyula főmunk-ként jegyezte a folyóiratot. 1956. I: Molnár József is főmunk. lett. A szerk. biz. kezdetben Borsody István, Cs. Szabó László és Szabó Zoltán, 1957-től 8 tagból állt. A ~ rövid idő alatt az emigráció legjelentősebb irod. folyóir-a lett, a szerzők különféle irod. szemlélete és stílusirányzata ellenére. Közöttük volt a kat. írói táborhoz sorolt Barankovics István, Békés Gellért, Bogyay Tamás, Csiky Ágnes Mária, Ferdinandy Mihály, Horváth Béla, Horváth Elemér, Just Béla, Sárkány István, Skultéty Csaba, Szamosi József. 1958 tavaszán szerkesztőségi (első) válság után megszűnt a belső együttműködési készség. A szerkesztőség fölbomlott, Vámos Imre és Horváth Béla egy ideig még szórványosan kiadott folyóiratot Látóhatár címmel. 1962: folyóir-ukkal együtt visszatértek Mo-ra (Látóhatár, Bp., 1962-72). Bikich Gábor, Borbándi Gyula és Molnár József 1958 nyarától →Új Látóhatár (1958-90) c. Münchenben folytatta a folyóir-ot. Bo.Gy.

Új Látóhatár repertórium 1950-1975. Szerk. Borbándi Gyula és Szilágyi Attila közreműködésével Czigány Lóránt. 1950-52: Látóhatár, 1952: Egész Látóhatár, 1953-58: Látóhatár, 1958-75: Új Látóhatár. München, 1976. (az Új Látóhatár 1976:1/2. számaként) - Borbándi 1992:218. - Nagy 2000:604.