🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > László, II.
következő 🡲

László, II., Árpádházi (1131 k.-1163. jan. 14.): magyar király (ur. 1162-63). - II. (Vak) Béla kir. (ur. 1131-41) és Szerb Ilona másodszülött fia. Anyai nagyapja, a szerb Uros kir. Rámát, a Boszna és Drina folyók közötti ter-et biztosította részére, 1137: a Bosznia hercege c-et viselte. - Apja halála után ~ bátyja, II. Géza (ur. 1141-62) 11 évesen került a trónra, a gyermekkir. helyett anyjuk, Ilona kirné és nagybátyja, Belus hg. kormányozták Mo-ot. 1155 k. II. Géza a fiát, Istvánt társuralkodóként maga mellé vette, öccseit, ~t és [IV.] Istvánt [1163-64: ellenkir-t] megerősítette hgségükben. A II. Gézával elégedetlen főurak és a m-ok balkáni terjeszkedését, befolyását megakadályozni akaró I. (Komnenosz) Mánuel bizánci cs. (ur. 1143-80) biztatására István, majd ~ is összeesküvést szerveztek bátyjuk ellen. - István 1157 nyarán, ~ 1160: Mánuelhez menekült, aki ~t Mo. megosztása és gyámsága alá helyezése érdekében ellenkir. jelöltként igyekezett szembefordítani a m. trón törvényes birtokosaival. ~ (jóllehet már özvegy volt) a fölajánlott bizánci házasságot visszautasította, öccsével, Istvánnal ellentétben, aki I. Mánuel unokahúgát, →Máriát vette nőül. II. Géza halála (1162. V. 31.) után fia, III. István (ur. 1162-72), akit apja 1152: hivatalosan is trónörököseként fogadtatott el, került a trónra. Hatalomra jutását követően 3-4 hét múlva Géza fiatalabb öccse, (IV.) István Mánuel cs. gör. csapataival és nejével, Mánuel unokahúgával megjelent a D-i végeken. Erre a m. főurak többsége elpártolt III. Istvántól, de nem II. Géza kisebbik öccsét, hanem az idősebb ~t választották kir-lyá, mert (II.) ~ (ur. 1162-63) bizánci tartózkodása alatt visszautasította Mánuel cs. házassági ajánlatát (vsz. ekkor már házas volt). ~t 1162. VII. 15: Mikó kalocsai érs. (1149-65) koronázta meg. Bánfi Lukács esztergomi érs. (1158-79) ugyanis nem volt hajlandó erre, sőt ~ hatalomra kerülését törvénytelennek nyilvánította, s kiközösítette az Egyh-ból. Erre ~ bebörtönözte Lukács érs-et. Öccsét, az orsz. egyharmadán visszaállított hgséggel és a trónöröklés ígéretével kárpótolta. III. István ~ ellenkirsága idején családjával Pozsonyban élt. ~ kir-lyá koronázásakor már özvegy v. elvált volt, külf. források szerint Mária nevű leánya 1167. XII: a velencei dózse fiának, Miklósnak lett a felesége. Ellenkirálysága alatt ~ uralma szilárdnak látszott, a főurak nagy része támogatta. ~ arra törekedett, hogy elfogadtassa és megszilárdítsa uralmát. III. Istvánt békén hagyta Pozsonyban, III. Sándor p. (ur. 1159-81) közbenjárására Lukács érs-et 1162 karácsonyán kiengedte börtönéből, aki azonban szemtől-szembe megátkozta és Isten büntetésével fenyegette a kir-t, mire ismét bebörtönözték. ~ váratlan halálát vsz. mérgezés okozta. A székesfehérvári baz-ban temették el. - Utóda: IV. István (1163-65). D.D.-Do.Lá.-88

Horváth M. I:421. - Wertner 1891; 1892. - Pauler II:659. - ÉL II:34. (eltérő adatokkal) - Kristó-Makk 1988:205.