🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > László törvényei
következő 🡲

László törvényei: I. (Szent) László király (ur. 1077-95) törvényei. - Eredeti formában nem maradtak ránk. A másolatokban eredetileg összetartozó részek szétváltak, különböző időben hozott törv-ek összekeveredtek. Utólag történt számozásuk (I-III.) föltétlenül téves. - A szabolcsi zsinaton 1092: hozott I. törvény nem tartozik a világi törv-hozás körébe. 40 cikke kizárólag egyh. tárgyú, a 41-42. cikk a kir. egyik büntetőtörv-éből került a törv. végére. A II. és III. sorszámmal jelölt büntető törv-eket vsz. 1092 e. alkották, de lehetséges, hogy e két törv. különböző időben keletkezett részekből áll, de az sincs kizárva, hogy 4 egymást módosító törv. eredménye. Ezt a →menedékjog négyféle szabályozása valószínűsíti. A III. törv. első 15 cikke István kir. sztté avatása (1083) előtt keletkezett, a 16-29. cikkek 1083 u. - ~ igen szigorúak, ami a majd 40 é. belháborúval, a magántulajdon bizonytalanná válásával magyarázható. Györffy György szerint nem tekinthetők egységesen átgondolt jogalkotásnak, hanem konkrét társad. bajok különböző időpontokban szerkesztett jogi orvoslásának. A kemény törv-ek nagymértékben hozzájárultak Mo. belső megszilárdulásához. B.A.

Závodszky Levente: A Szt István, Szt László és Kálmán korabeli törv-ek és zsinati határozatok forrásai. Bp., 1904.