Magyar Katolikus Lexikon > L > Láposi


Láposi (1934-ig Haller) Jenő (Légrád, Zala vm., 1876. szept. 17.-Bp., 1943. máj. 14.): MÁV-tanácsos. - A gimn-ot Nagykanizsán, a tanítóképzőt Csáktornyán végezte. 1908: Nagypisanicán (Belovár-Kőrös vm.) a →Julián Egyesület tanítója, 1912-14: Eszéken MÁV-tanító és a Szlavóniai Magyar Újság s-szerk-je, 1914: a bpi MÁV Igazg. berendelt tisztviselője, a bpi tudegy-en bölcs. hallg., 1916: m. nyelvészetből drált. 1920-37: nyugdíjazásáig a MÁV É-i főműhelyében szolgált. - M: Senki, aki valaki. Reg. Bp., 1903. - Légrád tört. Uo., 1912. - A légrádi tájnyelv. Uo., 1916. - Gyakorlati horvát <szerb> nyelvtan fonetikus alapon. Isk. haszn. Uo., 1916. - Horvát-szerb irodtört. Horvát vizsgára készülő tanárok, tanítók stb. sz. Uo., 1917. - Pesti indián és m. diákok háborúja. Ifj. reg. Uo. (ny. Mezőtúr), 1930. - Rózsák és tövisek között a bitófáig. Gasparich Márk muraközi vt. emlékezete. Uo., 1933. - Igazságot Muraköznek! Előszó Ajtay József. Uo., 1941. (ol-ul: La giustizia del Muraköz! Ford. Brunner József. Uo., 1941) - Betűjegye: H. Z. (Zala); J-ö (Alkotmány, 1899). - Bpen 1940. I. 25-1943. III. 17: a Vasúti Hírlap fel. szerk-je. 88

Viczián 1995:177. (1940.) - Gulyás XVIII:30.