Magyar Katolikus Lexikon > K > kuttenbergi országgyűlés


kuttenbergi országgyűlés, Kuttenberg (2000: Kutná Hora, Cseho.), 1432. aug. 31.-szept. 6.: Megerősítette az Égerben (2000: Cheb, Cseho.) IV. 27: tartott ogy. huszita irányzatú egyezményeit, melyek teljesítéséhez kötötték a →bázeli zsinaton való részvételt: 1. a cseh kirság és a morva őrgrófság követei teljes és szabad meghallgatást kapjanak az egész gyülekezet előtt, ahányszor csak akarják, kiváltképpen a →négy prágai cikkely védelmezésére és magyarázatára; 2. ha szükséges, a zsin. jelöljön ki néhány ffit, hogy a csehekkel tanácskozási ügyekben megegyezzen; 3. a felek megegyezése előtt tisztes és illő helyet jelöljenek ki a csehek számára, a megegyezés után a megfelelő hely illesse meg őket; 4. egy v. több napig mérlegelhetik mindazt, amit a zsin-on meg akarnak vitatni; 5. mindazt, amivel vádolják őket, írásban is adják át nekik, amikor kérik és fordítva; 6. bárkitől is származó kánonjogi szabály, határozat, főként a konstanzi és sziénai zsin. határozatai és ezek értelmezései, nem gyengíthetik menleveleik hatályát és meghallgatásuk szabadságát; 7. a 4 prágai cikkelyről szóló vitában az isteni törv-eket, Krisztus, az ap-ok és az ősi Egyh. gyakorlatát a zsin. és az azt alkotó dr-ok is olyannak tekintik, mint a bázeli zsin. legigazságosabb és pártatlan bírái; 8. szabad lesz vitatkozni, bárminemű rosszat kifogásolni, fogyatékosságot szóvá tenni; 9. a cseh követek kérték, hogy az Egyh. és a zsin. bűneit irtsák ki; 10. menleveleik érvényessége idején a cseh követek bárhol tartózkodjanak, istentiszteletben sehol se akadályozzák őket, jelenlétüket sehol ne tiltsák; 11. istentiszteleteik alkalmával a cseh követeket semmilyen módon ne háborgassák; melléjük fejedelmi v. más jeles személyeket kértek túszként (ami majdnem meghiúsította a további egyezkedést), végül kielégítő kezességet kaptak. Menlevél a ~ig csak Zsigmond kir-tól (ur. 1387-1437) és néhány választófejed-től érkezett, a zsin. menlevele valahol a ném. fejedelemségek között bolyongott, s a brandenburgi őrgr. mindaddig megtagadta a kezességet, amíg az illetékes földesurak és városok nem vállalták, hogy ter-ükön a csehek bántatlanul átmehetnek. Holý Prokop pap (†1434) végül elfogadtatta az égeri határozatokat, hozzájárult a bázeli tárgyalásokhoz, s megválasztatta követeit; puhatolódzó küldöttei X. 14: elégedetten térhettek haza. 88

Palacký 1984:564.