Magyar Katolikus Lexikon > K > krikehájok


krikehájok (ném. Krickerhäuer): Nyugat-Felvidéken, főleg Bars, Nyitra, Turóc vármegyében 3 csoportban és kisebb szigetekben a tótok között élt, a 20. századra nagyrészt elszlávosodott németek. - Vsz. Cseho-ból települtek Mo-ra, településterületük: 1. Körmöcbányán és környékén 9 falu; 2. Nyitra vm-ben Krickerhäu (Krikeháj, tótul Handlova) mezőváros, a vm. É-i részén Németpróna mezőváros és 7 falu; 3. Turóc vm-ben Vrickó körül 7 és szórványban 8 falu. A ffiak nagy része a 19. sz: házaló, a földet a nők művelték, szegénységüket jellemezte, hogy volt, aki úgy öregedett meg, hogy soha nem evett húst. Gyermekeik tót isk-ba jártak, hitéletüket tót papok irányították. A szepesi gründlerekével rokon ném. anyanyelvüket fokozatosan elvesztették. 88

Pallas XI:54.