Magyar Katolikus Lexikon > K > krakkói vérengzés


krakkói vérengzés (Alsó-Fehér vm.), 1848. okt. 26.: A magyarok összefogdosásának hírére Kemény István br., Alsó-Fehér vm. főispánja honvédeket és huszárokat küldött kiszabadításukra. Krakkó előtt egy század császári oláh határőrt, Károly Ferdinánd-ezredbeli gyalogosokat és a cs. tisztek vezette móc (oláh) fölkelőket szétkergették, de a köd és sötétség miatt visszatértek Nagyenyedre. A szétugrasztott oláhok a foglyokon álltak bosszút. Az Anghel tribun és a pópák vezette havasaljai mócok Krakkó faluban 297 m-t öltek meg, a meggyilkoltak tetemei 1849. II. közepéig temetetlenül hevertek a tett színhelyén, a katonai lovarda udvarán. 88

Kemény 1863:124. - Szeremlei I:272. - Kacziány 1906:36.