Magyar Katolikus Lexikon > K > krakkói országgyűlés


krakkói országgyűlés, 1575. dec. 13.: A lengy. rendek 1575. V. 26: megfosztották trónjától a fr. Valois Henrik kir-t (ur. 1573-75). A trónért I. (Habsburg) Miksa cs. és kir. (ur. 1564-76; követei: Kobenczel János és Dudics Endre v. pécsi pp., akinek 2. neje Tarnowsky grnő volt) és Báthori István erdélyi fejed. (ur. 1571-86; követei Berzeviczy Márton erdélyi alkancellár, Blandrata György) versengtek. Utóbbit III. Murád szultán (ur. 1574-95) is pártolta. A lengy. nemesség Sborowsky Péter krakkói kapitány és néhány főúr támogatásával Báthorit választotta meg lengy. kir-nak. I. Miksa Szatmárt és Nagybányát ígérte neki lemondásáért, amit Báthori visszautasított. 88

Horváth M. IV:357. - Szilágyi I:407. - MTK II:403.