Magyar Katolikus Lexikon > K > krakkói királyválasztó egyezség


krakkói királyválasztó egyezség, 1440. márc. 8.: A budai ogy-en 1440. I. 1-18: ffi kir. választását határozták el, hiszen a török Szendrő 1439. VIII. 18-i bevételével a m. határon támaszpontot szerzett. I. 18: Rozgonyi Simon egri pp. (1439-44), Tallóci Matkó horvát bán (1437-45), Vajdafi Imre kirnéi asztalnokmester, Perényi János tárnokmester (1438-58), Pálóczi László lovászmester (1438-40), Guti Országh Mihály kincstartó, Dominis János zenggi pp. (1434-40), Szentmiklósi Pongrác szakolcai kapitány, Vitéz János zágrábi őrknk., a kir. titkos kancellária pronotáriusa, Bártfa, Eperjes, Kassa és Lőcse város képviselője I. 24: Krakkóban tárgyalni kezdtek III. (Jagelló) Ulászló lengy. kir. (ur. 1434-44) m. kir-lyá választásáról és Erzsébet özv. kirnéval kötendő házasságáról. II. Murad szultán (ur. 1421-44 és 1446-51) követét, aki tör. szöv. ajánlatával érkezett Krakkóba, várakoztatták. III. 6: ért Krakkóba Hédervári Héder, Erzsébet kirné hírnöke azzal, hogy trónörökös született, s a követség térjen haza, de III. Ulászló a m. koronát már elfogadta. Az egyezséget III. 8: megkötötték: Ulászló a r-ek jogait koronáztatásakor megfogadja, Mo-ot a tör. ellen lengy. haderővel is megvédi, Halics birtokjoga fölött m. és lengy. megbízottak útján újabb vizsgálatot tartanak, a Zsigmond által elzálogosított szepesi városokat (→szepesi városok elzálogosítása) váltságdíj nélkül Mo-hoz visszacsatolja, Borbála kirnét Mo-ba vissza nem ereszti. Ulászló megígérte, hogy Erzsébetet még a koronázása előtt feleségül veszi. Erzsébet III. 12: a hozzá érkezett hírvivőket elfogatta, V. 15: László fiát Székesfehérvárt megkoronáztatta (ur. 1446-56) (→korona elrablása). VI. 29: a budai ogy. érvénytelenítette (V.) László megkoronázását. VII. 17: Székesfehérvárt a Szt István kir. fejereklye-tartójáról levett koronával I. (Jagelló) Ulászlót m. kir-lyá koronázták (ur. 1440-44). 1440. VI-1442. XII: polgárháború dúlt Erzsébet és I. Ulászló kir. hívei között. →győri béke 88

Kerékgyártó 1867. II:101. - Horváth M. II:538. - Kerékgyártó 1875:204. - Huber II:487. - Kottanner 1979:79. - MTK I:259.