Magyar Katolikus Lexikon > K > korponai országgyűlés


korponai országgyűlés, 1605. nov. 17.-24.: Miután Lalla Mehmed nagyvezír XI. 11: Pesten, a szultán nevében Mo. kir-ának címezte, kardot, zászlót, kir. pálcát és koronát adott Bocskainak, a fejed. a fölkelt rendek ~ére sietett, ahol követei Mátyás főhg. megbízottaival alkudoztak. - Bocskai föltételei: 1. Mindkét ev. felekezet szabad vallásgyakorlatot kapjon, s az 1604:22. tc-et töröljék el - válasz: a kir. mint előbb, úgy ezután sem háborgat senkit vallása miatt. - 2. A törökkel kötendő békét a fejed. közbenjárásával tárgyalják - válasz: a kir. ezt nem ellenzi. - 3. A Szentkoronát az országban őrizzék - válasz: a háborúk miatt nem lehet. - 4. Válasszanak nádort - válasz: halasszák a következő ogy-re. - 5. A pozsonyi és kassai kamarát mint a legtöbb baj forrását töröljék el, s válasszanak kincstartót; Szuhay István egri pp. pozsonyi, és Mikáczi Miklós váradi pp. kassai kamarai eln-öt mint hazaárulót száműzzék - válasz: nem lehet. - 6. A cpp-ök, kiknek egyh-uk nincs, szűnjenek meg; Mo-ot a kir., s ne pp-ök s papok, hanem világi urak s nemesek kormányozzák; Modor, Bazin és Szentgyörgy (mind Pozsony vm.) s a többi hasonló városokat az ogy-re ne hívják meg, a városoknak az ogy. megkérdezése nélkül a kir. kiváltságokat ne osztogasson - válasz: az ogy-re bízzák. - 7. A pp-ök s helyetteseik sem tized, sem más világi ügyek miatt senkit se átkozzanak ki, bírságokkal ne terheljenek, világi ügyekbe ne avatkozzanak - válasz: maradjon úgy, mint volt. - 8. A jezsuitákat űzzék ki Mo-ból - válasz: halasszák az ogy-re. - 9. Idegenek s a honosítottak a 3. nemzedékig ne viselhessenek hivatalt - válasz: a kir. ezt nem ígérheti, de „lesz gondja született magyarok előmozdítására”. - 10. A végházakba magyarokat nevezzenek ki várnagynak - válasz: lehet, de ném. zsoldos is legyen. - 11. A kir. távollétében a nádor kormányozzon és vezesse az ogy-t - válasz: Mátyás főhg. több hálát várt a m-októl. - 12. A kir. ellen vétőket hazai törv-szék fogja perbe; akiket a kamara javaitól megfosztott, azokat helyezzék vissza birtokukba - válasz: a kérés első részét nem ellenezte, a másodikra nem válaszolt. - 13. Hirdessenek közkegyelmet - válasz: csak azoknak adnak, akik kegyelmet kérnek és hűséget esküdnek. - 14. Bocskai adományait erősítsék meg - válasz: nem lehet. - 15. A következő ogy-en minden sérelmet orvosoljanak - válasz: lehet, ha a kir. jogai épségben maradnak, „ő felsége nem látja, mi sérelme volna még a nemzetnek”. Bocskai a következőket kívánta még: ismerjék el Erdély örökös fejed-ének; a tiszai részeket kapcsolják Erdélyhez; ha a törökök megtámadják, pénzzel, haddal segítsék - válasz: Bocskait élete végéig, de csak Erdélyben elismerik fejed-nek, ha hűséget esküszik a kir-nak, évdíjat - mint Báthori Zsigmond - nem kap, de támadáskor hadi segélyre számíthat. Rudolf követeinek Ali budai basát békekötésre rávenni nem sikerült. A tárgyalásokat 1606. I. 7: Bécsben folytatták. 88

Horváth M. V:25. - MTK II:429.