Magyar Katolikus Lexikon > K > koronaőr


koronaőr: a →Magyar Szent Korona őrzésével megbízott országos méltóság. - A Szentkoronát kezdetben Székesfehérvárott, az őrkanonok felügyelete alatt, később Visegrádon őrizték. Az 1464:2. tc. rendelkezett a (Habsburg) Albert (ur. 1437-39) m. kir. özvegye, Erzsébet által elvitt és III. Frigyes cs-tól (ur. 1452-93) visszakerült korona őrzéséről. Az 1492:3. tc. szerint a főpapok és főurak maguk közül választják a ~öket. Az 1498:25. tc. az őrzést világi urakra bízta, számukat az 1500:23. tc. 2-ben határozta meg. - A reformáció után a kir. valláskülönbségre való tekintet nélkül 4 világi személyt jelölt, akik közül az ogy. 2-t megválasztott ~nak. II. Lipót (ur. 1790-92) hitlevele szerint a ~ök egyike r.k., a másik prot., s az államfő és az ogy. előtt tettek esküt. Az 1928:25. tc. kimondta, hogy a Sztkoronát a kir. várpalota e célra rendelt páncélkamrájában a kir. koronaőrség állandó őrállása mellett kell tartani, amit a korona 1944. XII-i menekítéséig meg is tettek. - 2001. III. 31: halt meg Vitéz József (84 é.) ~ főhadnagy, MÁV-főellenőr, az utolsó azok közül, akik részt vettek a Sztkorona menekítésében. 88

M. Nemz. 2001. IV. 5.