Magyar Katolikus Lexikon > K > koronaügyész


koronaügyész: a magyar királyság idején a legmagasabb ügyészi tisztség. - A Kúriánál büntető és fegyelmi ügyekben a közvádat képviselte, véleményezte a kiadatási ügyeket, ha bíróság illetékessége kétséges volt, hatásköri és illetékességi összeütközéseknél, bíróküldési kérelem tárgyában és a büntető döntvények megalkotásánál. Törvénysértés esetén a jogegység érdekében perorvoslati joga volt. 1927-45: tagja volt a felsőháznak. - 1945. VII. 14: a 4730/1945. ME rendelettel a ~ elnevezést legfőbb államügyészre változtatták. Az 1949:11. tc. módosította a Büntetőperrendtartás 441.§-át, és kimondta, hogy a legfőbb államügyész bármely büntetőbíróságnak jogerős határozata v. intézkedése ellen, mely a törvényt megsértette, a jogegység érdekében közvetlenül a Kúriánál perorvoslattal élhet. A büntetőbíróság törvénysértő határozata ellen a „törvényesség” érdekében élhetett perorvoslattal. Az 1949:20. tc. a legfőbb államügyészt a legfőbb ügyésszel váltotta föl. 88

Új Idők lex. IX:3951. - A m. állam szervei 1944-50. I:428.