Magyar Katolikus Lexikon > K > koronázási szerződés


koronázási szerződés, 1439. máj. 29.: az Albert király (ur. 1438-39) utáni trónöröklést, a →pünkösdi okirat elismeréseként a rendek kiváltságait, az ország jogait és szabadságát biztosító szerződés. A nemesség és a király között köttetett, a későbbiekben a király koronázásakor kiadott okmányok alapja és mintája. - Fontosabb pontjai: 1. a kir. leányait az orsz. rendjei tanácsával házasítja ki, maga az orsz-ban lakik; 2. a →nádort, aki a kir. és a nemz. között közbenjáró, a kir. a rendek tanácsából közakarattal választja úgy, ahogy az orsz. régi szokása kívánja; 3. a többi tisztségeket a kir. adományozhatja, de csak belföldieknek; 4. az orsz. védelme és határigazgatása ügyében a r-ek tanácsával él; 5. a papság adóztatását megszünteti, a ppségeket mielőbb betölti, a papság a nemességgel a törv-szék előtt egyenlő; 6. a jószágokat az érdemes nemeseknek nem pénzért, hanem ingyen adományozza; 7. minden nemes mentesül az →egyházi tized fizetésétől, ítélethozatal előtt le nem tartóztathatják; 8. a kir. a →pénzlábat a rendek tanácsa nélkül nem változtathatja meg; 9. saját dandára fegyvereseinek és a tiszti bandériumoknak zsoldot fizet; 10. amíg saját és tiszti dandáraival az ellenségnek ellenállhat, a derékhadat fel nem ülteti, a nemességet a határokon túl nem táboroztatja. 88

Horváth M. II:351. - Kerékgyártó 1875:261.