Magyar Katolikus Lexikon > K > koronázási eskü


koronázási eskü: A 9-10. sz: Angliában került be →koronázási szert-ba, tárgya az egyh. céljainak és a jogrendnek a megvalósítása. Az egyh. esküt a megkoronázott kir. a tp-ban az evangéliumra, a végzeményi v. dekretális esküt a szabad ég alatt a keresztre tette. Ez utóbbi szövegét, amely a →koronázási hitlevél kivonata, törvénybe cikkelyezték, s benne az uralkodó az orsz. r-jeinek kiváltságai és szabadságai megtartását s igazságos ítélkezést ígért, valamint az orsz. ter-ének megőrzését, az elveszítettek visszaszerzését. - Az esztergomi kincstár őriz egy vsz. 11. sz. →pacificalét, amire a hagyomány szerint ~kor az uralkodók az esküt letették. - II. Andrásról (ur. 1205-35) tudjuk, hogy olyan esküt tett, mely szerint „királysága jogait és koronája méltóságát sértetlenül meg fogja őrizni”, s ezen a kir. hatalom - ebben az időben még az egyetlen alkotmányos tényező - anyagi alapjainak megőrzését értették. A ~ a jogrend fennmaradásának még egyetlen biztosítéka volt. - III. András (ur. 1290-1301), akit, mint azt az 1290. évi törv. hangsúlyozza, a főpapok, főurak és a nemesek beleegyezésével koronáztak meg, alkotmánybiztosító esküt tett, melyben az orsz. épségére vonatkozó pont is szerepelt. - A ter. épség fenntartásának ígérete I. Károly Róbert (ur. 1308-42) ~jében is megvolt, ezenkívül megígérte az egyh. védelmét, a kir. jogok épségének fönntartását, s azt is, hogy „az ország nemeseit régi és helyes jogukban meg fogja tartani, a zsarnokok elnyomásából kiragadni, csak törvényes házasságával fog élni és azzal megelégedni”, és hogy népének javára lesz és senkit sem fog igazságos bírói vizsgálat nélkül elítélni. - A ~ szövege Fügedi Erik szerint: „Isten engem úgy segéljen, Boldogasszony nékem irgalmat úgy nyerjen, Istennek szenti értem úgy imádjanak, Istennek szent teste végnapomon üdvösségemre úgy méltó legyen, föld tetememet úgy fogadja bé, onnét harmadnapon ki ne vesse, magul magom úgy ne szakadjon, ítéletnapján Istennek szent színét úgy láthassam, örök pokolba úgy ne temettessem, hogy ez szerzést ez registromban, kit az ország szerzésére megírattanak volna, azt erősen és tökéletességgel, mind megtartom, semmit ellene nem teszek, sem tétetek.” Ezután a kir. a →királydombra lovagolt, ahol kardjával a 4 égtáj felé vágott - jelképezvén, hogy az országot bármely irányból jövő támadás ellen megvédi. 88

Bozóky János: Koronázási kv. Pest, 1867. - Király János: A király-koronázás eredete, egyh. fejlődése és ordóbeli kialakulása. Bp., 1918. - Századok 1934:329. (Bartoniek Emma: Corona és regnum) - Bartoniek 1939. - Eckhart 1946:88, 95. - Új Idők lex. IX:3951.