Magyar Katolikus Lexikon > K > kormányszék


kormányszék (lat. dicasterium): az uralkodónak alárendelt központi kormányszerv. - Kollegiális alapon szervezett, tanácsosokból, hivatalból és titkárból álló testület. Élén a titkár áll, a döntéseket a tanácsosok (consiliarii) hozzák, a végrehajtás a hivatal (officium) dolga. - 1. Mo. kormányzásában a 16. sz-tól 1867-ig voltak ~ek, megszervezésük a kk. rendi intézményeket (→nádor, →királyi tanács) szüntette meg (→udvari kamara, →udvari kancellária, →helytartótanács). A ~ intézményét 1848-ban, végleg 1867-ben a minisztériumok rendszere váltotta fel. - 2. A →római kúria szervei ~ szerkezettel működnek. **