Magyar Katolikus Lexikon > K > korlátolt felelősségű társaság


korlátolt felelősségű társaság, kft: előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével megalakuló gazdasági társaság. Jogi személy. - Jogi és természetes személyek alapíthatják, egyszemélyes is lehet. Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni. A társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzés feltétele, hogy a pénzbetétek felét (egyszemélyes ~ esetén teljes összegét) befizessék, s a nem pénzbeli betétet teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsássák. - Induló vagyon: meghatározott törzsbetétekből álló törzstőke (legalább 1 millió Ft). Alapításkor a pénzbetét 30%-át, de legalább 500.000 Ft-ot, bejegyzéskor legalább a felét (egyszemélyes ~nál a teljes összeget), a bejegyzéstől számított 1 é. belül a pénzbetét teljes összegét be kell fizetni. A törzstőke törzsbetétekből áll, utóbbiak legkisebb összege 100.000 Ft. Az üzletrész a bejegyzést követően a vagyoni részesedést testesíti meg a törzsbetétekhez igazodóan. Minden tagnak egy üzletrésze, egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Az üzletrész átruházható, ha a tag törzsbetétjét befizette s a tag, a társaság v. a taggyűlés által kijelölt személy nem él elővásárlási jogával. - A kívülállókkal szemben a ~ felel, a tag a ~ kötelezettségeiért nem felel. A tag törzsbetét befizetésére, esetleg egyéb vagyoni hozzájárulásra köteles. A társasági szerződés a taggyűlést pótbefizetés megállapítására jogosíthatja fel. - Szervezete. Tulajdonosi szerve a taggyűlés. Minden tagnak legalább 10 szavazata van. A törzsbetétek minden 10.000 Ft-ja 1 szavazatra jogosít. A ~ ügyintéző, képviselő szerve az ügyvezetők (tagok v. kívülállók, határozott időre, az elsőt a társasági szerződésben kell megnevezni). Ellenőrző szerve a legalább 3 tagú felügyelő bizottság. Kötelező, ha a törzstőke 20 millió Ft-nál nagyobb, a tagok száma 25-nél több, v. a főfoglalkozású dolgozók éves átlagos létszáma 200-nál nagyobb. Egyszemélyes ~nál könyvvizsgáló kötelező. - Megszűnéskor a fennmaradó vagyonból a pótbefizetéseket vissza kell téríteni, a további részt a tagok között a törzsbetétek arányában kell felosztani.**

Kisfaludi 1992. melléklet