Magyar Katolikus Lexikon > K > korbáviai püspökség


korbáviai püspökség, 1185-1460: egykori püspökség Észak-Dalmáciában. - Az →arbei püspökség és a →spalatói érsekség igazgatása alá tartozó ter-en a spalatói zsin-on saját vagyonából alapította Chitilén Péter érs. Az új ppség alapításának indoka az volt, hogy e ter. a székhelyektől való távolság miatt nehezen igazgatható. Székhelyéül →Korbáviát (2001: Krbva, Horváto.) jelölte ki, ahol az első pp. Szt Máté-szegyh-at emeltetett. A hagyomány szerint 1335 k. Bonifác pp. a székhelyét Udbinába helyezte át, a másik ppi udvar Modrusban volt, ahol 1333: megvendégelték I. Károly Róbertet. - A törökök 1459: elfoglalták Boszniát, és betörtek Dalmácia egyes tengerparti részeire is. Francesco Stapovich korbáviai pp. Modrusba menekült. II. Pius p. 1460: elismerte a →modrusi püspökséget mint a ~ jogutódját. - Mpp-ei: 1185: Máté, 1224: Márton, 1240: Szaracén, 1300 k. Péter, 1308 k. Illés, 1332: Bonifác OFM, 1341: Brebiri László OFM, 1249: Farkas, 1351: Mór, 1361: Colda Péter, 1371: Bálint, 1375: Balugi Tamás, 1386 k. Miklós, 1401: Firmói István OESA, 1406: Duymi István, 1408: Geminianus, 1418: Széki Péter, 1431: Kurzolai Vitus, 1456: Ferenc OFM. - Ppi c-ét 1624: II. Ferdinánd (ur. 1619-37) kezdte adományozni. Viselték: Fastroyer Henrik, 1639 k. Levákovics Rafael, 1653 k. Salix János, 1658: Szenttamásy Máté, 1667 k. Dojnich István, 1680: Horváth György, 1686 k. Drugeth Bálint, 1691: Glavinich Sebestyén OFM, Szelisevics István. 88

Palugyay Imre: Dalmacia cum Regno Hungariae nexus. Pesth, 1851. - Mendlik 1864:121. - Gams 1873:399, 837. - Balics II:157. - Eubel I:208. - Pallas IV:515. (s.v. Corbavia); XII:720. (Modrus-Fiume vm.); XVI:1141. (s.v. Zenggi ppség) - Fraknói 1895:434. - Kobler, Giovanni: Memorie per la storia della Liburnica Citta di Fiume. Fiume, 1896. - Pauler I:326; II:411, 470. - Márki Sándor: M. uralom az Adrián. Bp., 1915. - Tápay Szabó László: A tengermellék és Dalmácia tört. Kolozsvár, 1918. - Orsz. Levtár Frangepán okl-tár I:33097 és 34003. - Codex diplomaticus Croatiae-Dalmatiae et Slavoniae. Zagreb, 1967. - Riječko-Senjska Nadbiscupija (Dalmáciai egyh-ak tört.) É.n.