Magyar Katolikus Lexikon > K > koppenhágai értelmezés


koppenhágai értelmezés: a kvantummechanikai leírásnak a Niels Bohr vezette koppenhágai Elméleti Fizikai Intézetben született értelmezése. - Az intézetben a kor legkiválóbb fizikusai dolgoztak együtt. A ~ szerint nem létezik annál mélyebb valóság, mint amelyet észlelhetünk. Az elektron helye és sebessége egyidejű mérésének esetére ez a következőt jelenti: a →kvantummechanika →határozatlansági elve szerint az egyes részecskék helye és sebessége egyszerre nem ismerhető meg teljes pontossággal, viszont a helyet és a sebességet (attól függ, melyiket akarom tudni) teljes pontossággal mérhetem. A ~ szerint a sebesség pontos értékének ismeretében nincs értelme arról beszélni, hogy hol van az elektron, ha pedig az elektron helyét mérem pontosan, az elektron sebességének fogalma válik értelmetlenné. →komplementaritási elv V.Lá.

Simonyi 1994.