🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > konstanzi tizedrendelet
következő 🡲

konstanzi tizedrendelet, 1415. júl. 19.: A →konstanzi zsinaton XXIII. János ellenp. (ur. 1410-15) m. urak kérésére úgy rendelkezett, hogy a m. főpapok tizedjövedelmeik negyedrészét ezentúl a lelkészek ellátására engedjék át. Azon szegényebb nemesek, kiknek jobbágyaik nincsenek, ezentúl szintúgy ne fizessenek tizedet, mint az régóta szokás a jobbágyokkal bíró nemeseknél. A m. főpapok, mihelyst értesültek XXIII. János letételéről, a zsin-hoz folyamodtak ezen, érdekeiket sértő rendelkezés eltörléséért. A zsin. úgy határozott: addig, amíg XXIII. János rendeleteinek szövegét is elő nem terjesztik, a rendeletek miatt keletkezett pöröket függesszék föl. Mivel utóbb e kérdésről a zsin. nem intézkedett, a főpapság e tizedjogát többé nem állították vissza későbbi orsz. törv-ek, a jobbágytalan nemességet teljesen mentesítette a tizedfizetés alól. T.E.

Horváth M. III:460. - Kerékgyártó 1875:237. - Századok 1902:766. (Schönherr Gyula: Jegyzetek Zsigmond kir. és az egyház-szakadás tört-éhez) - Mályusz 1984:217.