Magyar Katolikus Lexikon > K > kongregáció


kongregáció (a lat. grex, 'nyáj' szóból): önkéntes alapon létrejött szervezet. - 1. jámbor →egyesületek (→Mária Kongregáció). - 2. a szerzetesjogban újkori szerz. intézmények (→szerzetesi kongregációk). - 3. szerzetesrendek keretén belül monostorok, apátságok szövetségei (pl. bencés ~k). - 4. a →római kúria jellemzően végrehajtói hatalommal rendelkező központi hatóságai. A trienti zsin. (1545-63) után elégtelennek bizonyult az ügyek intézésére a bíborosi →konzisztórium. Ezért V. Sixtus p. (ur. 1585-90) témakörök szerint bíb. csoportokat (~kat) jelölt ki. Egyes ~k az egyh., mások a pápai állam ügyeinek egy-egy szektorában voltak illetékesek. - 2001: a ~k fölépítése egységes: bíb-okból és pp-ökből állnak, vezetőjük az 5 évre kinevezett bíboros prefektus, állandó tisztviselői karral. A pref-t munkájában érs. rangban lévő titkár segíti. A tisztviselők közé nem tartozó tanácsadókat (konzultorokat) is kineveznek a ~khoz. - A ~k eljárási módja a tárgyalt ügyek jellegéhez igazodik. A ~ bíb. és pp. tagjainak ülése lehet teljes, ha az összes tagot meg kell hívni rá, v. rendes, ha csak a Rómában tartózkodók gyűlnek egybe. Évente rendes ülést kell tartani, főként az ált., elvi jelentőségű kérdésekről. A sem teljes, sem rendes ülést nem kívánó ügyeket a kongresszus tárgyalja és dönti el. Ennek résztvevői: a bíb. pref., a titkár, altitkár, osztályvezetők és az adott részleg összes beosztott tisztségviselői, v. csupán azok, akik az üggyel foglalkoztak. Több ~t v. hatóságot érintő témákról vegyes gyűlések tárgyalnak és döntenek. - A ~ feladatai sokrétűek. Főként elvi kérdések megválaszolásával, az egyh. jogszabályok alkalmazásával, az egyh. fegyelem védelmével, ilyen viták, felfolyamodások közig. eldöntésével, kegyek és felmentések megadásával foglalkoznak. Jelentős jogszabály-alkotó tevékenységük elsősorban az ált. végrehajtási határozatok és utasítások kibocsátásában áll. Önálló jogszabálynak minősülő ált. határozatokat csak előzetes pápai hozzájárulással hozhatnak (vö. 30.k.). - A ~k 2000: a következők: →Hittani Kongregáció, hozzá tartozik a →Biblikus Bizottság és a Teológiai Bizottság, →Keleti Egyházak Kongregációja, →Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció, →Szentté Avatási Ügyek Kongregációja, →Püspöki Kongregáció, →Népek Evangelizációjának Kongregációja, →Klérus Kongregációja, →Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja, →Szemináriumok és Tanulmányi Intézetek Kongregációja. E.P.

Erdő 1991:227. - Del Re, Niccolo: La Curia Romana. 4. kiad. Róma, 1996.