Magyar Katolikus Lexikon > K > konfirmáció


konfirmáció (a lat. confirmo, 'megerősítek' igéből): a protestáns egyházakban a nagykorúsítás szertartása. - A 13-16 év közötti fiúk és lányok ünnepélyesen hitvallást tesznek, ezáltal válnak gyülekezetük elkötelezett tagjaivá, s ekkor nyernek jogot az →úrvacsora vételére. - A →bérmálás szentségének analógiájára 1600 u. terjedt el. Nem szentség, lényegéről és jellegéről viták folytak a prot. teológusok között. **