Magyar Katolikus Lexikon > K > koncessziós területek


koncessziós területek: Kína egyes kikötői és városrészei, melyeken Kína kizárólagos felségjogainak névleges fönntartásával (valójában korlátozásával, ill. kizárásával) valamelyik gyarmattartó hatalom birtokolta a joghatóságot. - 1842: Anglia, 1844: Fro. kényszerítette Kínát egyes kikötői megnyitására. A ~ igazgatását v. a kedvezményezett gyarmatosító konzulja, v. az ott letelepedett adófizető külföldiek közül választott helyi önkormányzati testület intézte. A ~et a II. vh., majd az azt követő, gyarmatokat fölszabadító háborúk szüntették meg. 88

Mai enciklopédia 1941:213. - Új Idők lex. IX:3925. (s.v. koncesszió)