Magyar Katolikus Lexikon > K > komáromi fegyverletétel


komáromi fegyverletétel, 1849. okt. 3-4.: az 1848/49-es szabadságharc végső katonai tette. - A herkálypusztai tárgyaláson IX. 27: a védők az osztrákokkal megkötötték Komárom várának átadási szerződését. - E szerint: 1. Az őrség fegyvertelenül szabadon elvonul, a tisztek megtarthatják kardjukat, szabadon hazamehetnek, v. ha azelőtt a cs. seregben szolgáltak, útlevelet kaphatnak; a cs. szolgálatban volt legénység őrmestertől lefelé büntetlenül szabadon bocsáttatik (a honvédeket nem említették). - 2. Útlevelet külföldre mindenki kap, aki 30 napon belül jelentkezik. - 3. A tisztek egy havi, a közlegények 10 napi fizetést kapnak a cs. kir. hadidíj számítása szerint, osztrák bankjegyekben. - 4. Az őrség számára kibocsátott Újházy-bankók és egyéb utalványok beváltására 500.000 Ft-ot fizetnek ki osztr. bankjegyekben. - 5. A komárombeli nyomorékok és kórházi betegek ápoltatnak. - 6. Az ingó és ingatlan magánvagyont megtarthatják. - 7. A fegyverletétel helyét, módját és idejét utólagosan fogják meghatározni. - 8. Az ellenségeskedést mindkét részen beszüntetik. - 9. A várat a hadi szokás szerint mindkét részről jóváhagyás után adják át. - Az alkudozásokkal elégedetlen tisztek egy része IX. 25: összeült, véleményük szerint Klapka György (1820-92) várparancsnokot és tözskarát el kell fogni, rögtönítélő bíráskodást kell bevezetni. Az új várparancsnok személyében nem tudtak megyezni, abban maradtak, hogy a vár csak akkor adható föl, ha a Péterváradra küldött biztosok visszaérkeznek (s igazolják Pétervárad IX. 7-i átadását). X. 2: a küldöttek visszaérkeztek, a fegyverletétel az osztrákok jelenléte nélkül X. 3-4: lezajlott, 4-én a megszállt várban kiosztották az „igazoló jegyet”, amivel X. 5: reggel a honvédcsapatok hazaindultak. A várban 519 löveg, lőszer- és élelmiszerkészlet maradt. - A ~ után X. 5: közölték az aradi fogságban levő m. tábornokokkal (→aradi vértanúk) halálos ítéletüket. 88

Hazánk s a Külföld 186727/29. sz. (Hamary Dániel: A komáromi vár végnapjai 1849-ben. [Feladatása előtt IX. 19-X. 3-ig]) - Szeremlei 1867. II:328. - Egyetértés 1884:215. sz. (Gömöry Frigyes: Komárom vára. [Jegyzetek 1848-1849-ből]) - Szinnyei József: Komárom 1848-49-ben [Naplójegyzetek] Bp., 1887. - M. Katonai Szle 1931. (Timon Béla: Komárom várának átadása 1849-ben)