Magyar Katolikus Lexikon > K > komáromi értekezlet


komáromi értekezlet, 1922. aug. 27.: a magyar papság összejövetele a →nagyszombati apostoli kormányzóság V. 29: alapítása után. - A →trianoni békével elcsatolt m. területen a Szentszék, anélkül hogy az anyagi ügyeket rendezték volna, megalapította a nagyszombati ap. kormányzóságot. A m. papság emlékiratot intézett XI. Pius p-hoz (ur. 1922-39), melyben a kormányzóság ter-én lakó magyarság létszámára hivatkozva külön magyar ppség alapítását kérte. Csernoch János esztergomi érs. (1913-27) azonban nem támogatta a javaslatot, mivel ebben egyhm-je földarabolását látta. A m. lelkiélet elszlávosítása miatt a javaslat a 20. és 21. sz: rendszeresen napirendre került (→komáromi magyar püspökség terve). 88

Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelmének kézikv-e. 2. átd. kiad. Pozsony, 1928. - Balogh-Gergely 1993. I:185.