Magyar Katolikus Lexikon > K > kolozsvári jezsuita nyomda


kolozsvári jezsuita nyomda: 1. A Kolozsvárra telepített jezsuitáknak Possevino SJ pápai követ 1583/84: javasolta nyomda fölállítását. Báthori István lengy. kir. (ur. 1575-86) hajlandó lett volna megvenni özv. Heltai Gáspárné nyomdáját, de az eredménytelen tárgyalás után a nyomda az özvegyé maradt. Ő, majd később fia is - neve elhallgatásával - dolgozott a jezsuitáknak. - 2. A nagyszombati egy. egykori hallg-ja, csíkszentmártoni Antalfi János erdélyi pp. (1724-28) 1727. III. 17: nyomdát ajándékozott a jezsuitáknak. A műhely mindenekelőtt az akad-t szolgálta tankv-ek és vizsgatételek megjelentetésével; hitbuzgalmi munkák s tanárok írásainak egész sora is itt látott napvilágot. A nyomtatványok nyelve zömében lat., de 1750 u. mind több m. kiadvány készült (pl. Gyöngyösi Istvántól). A tud. művek szerzői hazai kat-ok (pl. Katona István) és erdélyi ref-ok (pl. Pápai Páriz Ferenc). A ~ vezetői: 1727: Bernhard Weilhammer, 1731-37: Simon Thaddäus Weichenberg; 1739: Andreas Frey, 1740: Becskereki Mihály, 1746-47: ismét Andreas Frey; 1768: Josef Franz Kollmann, 1772: →Kereskényi Ádám, aki 1767-68: e tisztséget a kassai nyomdában is viselte. 1774: a ~ betűkészlete 104 q 82 font 1331 Ft értékben, egyéb fölszerelését 809 Ft-ra becsülték. 5 sajtójából 2 csupán a képek levonására szolgált. A sajtók egyike réz, a másika vas fölszerelésű, 90 ill. 75 Ft értékben. 1773: a r. teljes vagyona a →Tanulmányi Alapé lett. - 1775. IV. 12: a ~t 10 évre bérbe adták Kollmannak, aki nem tudott m-ul, ezért azt 1783. XI. 20: Batthyány Ignác erdélyi pp. (1780-98) megváltotta és Béla József knk-ra bízta. 1798: a pp. halála után adósságai miatt a nyomda is zár alá került, 1812: Bergai József kat. akad. tanár megvásárolta, de 1829: eladta a kat. líceumnak. Ekkor a ~t egyesítették a Hochmeister Márton által 1790: alapított kolozsvári nyomdával, amit az alapító 1809: a líceumnak adományozott. 88

Ferenczi Zoltán: A kolozsvári nyomdászat tört. Kolozsvár, 1896:21, 88. - Veress Endre: Transsylvania. Kolozsvár-Bp., 1913:147. - Gulyás 1961. II:80, 225.