Magyar Katolikus Lexikon > K > kolozsvári disputa


kolozsvári disputa, 1581. máj.: A jezsuiták kolozsvári iskolájuk megnyitásakor, 1581: nyilvános hitvitára hívták meg prot. ellenfeleiket. A 31 tézisből álló, lat. nyelvű disputa szövegét nem Kolozsvárott, hanem Krakkóban nyomatták Theses de puro et expresso Dei verbo c-mel. A bibliai, teol. és fil. okfejtéseket tartalmazó irat a hitújítók legsebezhetőbb tantételeit vette célba, és következetesen vallotta, hogy az Egyh. kezdettől fogva a hagyományt is lényeges hitforrásnak tartja a Biblia mellett, olyannyira, hogy ha nem lenne Szentírás, akkor is ugyanaz lenne a Credónk, mint most. Mivel Luther, Kálvin, Dávid Ferenc követői csupán a Bibliát fogadták el egyedül hiteles forrásnak, mindegyik felekezet kihívásnak vélte a kolozsvári hitvitát. Távolmaradásukkal tüntettek, és szigorúan megtiltották, hogy a szülők beirassák gyermeküket a jezsuitákhoz. - A tézisekre →Laskai Csókás Péter válaszolt: Theoremantum de puro et expresso Dei verbo... (Genf, 1583) c. művével. B.Sz.

Barlay 1986:126.