Magyar Katolikus Lexikon > K > kolozsmonostori egyezség


kolozsmonostori egyezség: Az 1437-38. évi erdélyi parasztfölkelés során a szembenálló felek, a parasztok és a nemesek kétszer kötöttek Kolozsmonostoron egyezményt. - I. 1437. VI: Alparétnél a Bábolna-hegyen, majd Dés közelében a parasztok legyőzték a nemesi sereget. VII. 6: a kolozsmonostori konvent előtt 12 pontból álló egyezséget kötöttek: 1. A jobbágyok minden kepe után 1 Ft fizetését vállalták tizedként. - 2. Eltörölték a földesúri kilenced minden fajtáját. A bérelt földek után járó földbér kifizetését továbbra is vállalták. - 3. Szabályozták a jobbágyok szabad költözési és 4. végrendelkezési jogát. - 5. Csökkentették a cenzus (földbér) összegét, megállapították az „ajándékok” fizetésének módját, s szabályozták a robotszolgálatot. - 6. Eltörölték a sertés-, méz- és viasztizedet. - 7. Eltörölték az akó nevű, közelebbről meg nem nevezett földesúri szolgáltatást. - 8. Szabályozták a készenlétben tartandó katonaság élelmezését és elszállásolását és a lakosság katonai kötelezettségét. - 9. Eltörölték a só és más rakományok szállításának kötelezettségét. - 10. Megállapodtak abban, hogy a parasztfölkelés részvevőit utólag bántalom nem érheti. - 11. Intézkedtek a fölkelő parasztok vezetőinek személyes biztonságáról. - 12. Elismerték, hogy a parasztok küldöttei évenként gyűlést tarthatnak. Az egyezség a fölkelő parasztok győzelmének eredménye, a nemesek időnyerés céljából kötötték meg. - II. Erdély kiváltságos rétegei egymás között megkötötték a →kápolnai uniót, majd több fegyveres összecsapás után 1437. X. 10: létrejött a 2. ~, mely a parasztok számára kedvezőtlenebb, mert az erőviszonyok a nemesek javára változtak meg. Az első egyezmény megkötésekor a parasztok és nemesek egyenlő felekként tárgyaltak, a második esetben a parasztokat már alárendelt jobbágyokként kezelték, és ez előrevetíti a parasztfölkelés bukását. B.A.

Gombos 1898. - Szabó 1948. - Erdély tört. I:354. - Demény 1987.