Magyar Katolikus Lexikon > K > koldulórendi templomépítészet


koldulórendi templomépítészet: a 13-15. század sajátos építészeti stílusa. - A →koldulórendek kezdetben kis létszámú közösségeinek igényeit kielégítették a városok peremén épített kis tp-aik. Prédikációikat a plébtp-okban v. szabad téren mondták el, gyakran építettek számukra szószéket tp-ok oldalában v. nagyobb házak sarkán. 1230: építették Assisiban a Szt Ferenc-baz. alsó, 1256: felső részét. 1240 k., amikor a kolduló testvérek egyre népszerűbbé váltak, megkezdték az egyhajós, nagy tömegeket befogadó, de szerz. kórussal rendelkező tp-ok építését. 1260: a ferencesek Szt Bonaventura által vezetett narbonne-i ált. kápt-ja megtiltotta a tp-ok boltozását, a költséges díszítést, a színes üvegablakokat, s a monstranciát és ereklyetartókat kivéve mindenben szegénységet parancsolt. A domonkosok a tp-ok és zárdák magasságát is korlátozták, de nem esztétikai meggondolásból, hanem a szegénység megőrzéséért. 1270 u. megnőtt a r-be lépő v. ott tanuló mesteremberek száma, s az új tp-ok építésekor fokozatosan figyelmen kívül hagyták a méretkorlátozó rendelkezéseket. Ekkor épült Firenzében a S. Maria Novella- és a S. Croce-, Padovában a S. Agostino-, Velencében a Frari-tp. 1300 k. egy-egy jelesebb tp. építésére nagy gyűjtéseket szerveztek (pl. a páviai és milánói S. Maria del Carmine esetében). - Az Alpoktól É-ra és Angliában a koldulór-ek sokszög záródású tp-okat építettek, s ez az elrendezés látható Mo-on a budai domonkos tp-ban, s a ferencesek lőcsei, nyírbátori, soproni, szécsényi és szegedi tp-ában. - A ~ ált. jellegzetessége az alaprajzban, az épületszerkezetekben, a felületek kialakításában és díszítésében megnyilvánuló szigorú egyszerűség, a jó láthatóságot és hallhatóságot biztosító célszerűség. Ezen belül a ferences tp-ok jellegzetessége a szerz. kórus közelében, a →kerengő szerves részeként megépített K-i harangtorony, melyhez rendszerint kapcsolódik a →káptalanterem (pl. Sopron, Szécsény); s a szerz-ek belső életének és a hívek szolgálatának éles elkülönítése, melyet gyakran a szentély és a hajó közé épített, ablakokkal áttört →szentélyrekesztő is hangsúlyoz. Szintén jellegzetes a tp-tól különválasztott gyóntatóhelyiség. - A koldulórendi ktorok lényegében követik a monasztikus ktor-elrendezést. A →dormitórium azonban egyetlen hatalmas terem, melyet ajtó nélküli deszkafalak tagoltak jól belátható cellákra. Sajátosság a ktorhoz kapcsolódó isk., külön a r. testvérek, külön a világi ifj. részére. L.F.

Actes du XXIIe CIHA Bp., 1972. I:478. (Entz Géza: Die Baukunst der Bettelorten im mittelalterlichen Ungarn) - DIP V:1189.