Magyar Katolikus Lexikon > K > kodifikáció


kodifikáció (a lat. codex szóból, 'kódexbe foglalás'): 1. az Egyházban az →Egyházi Törvénykönyv összeállítása. - 2. a polgári jogban törvényszerkesztés, a szokásjogi szabályok rendszeres, írásbeli összefoglalása. Ilyen volt a 16. sz: Werbőczi István →Hármaskönyve. - 3. A nemzetk. jog átfogó ~ja a hágai (béke)konferenciák próbálkozásai (1899, 1903, 1930) ellenére 2001-ig nem történt meg. - 4. A Mo-on 1990 óta hangoztatott „európai elvárások” nem ~s szabályok, csupán a hírlapírók sajtónyelvében egy-egy óhajtott témának az EU által kívánatosnak tartott rendezése. 88

Világpol. kislex. 1974:224.