Magyar Katolikus Lexikon > K > klerikusok képzése


klerikusok képzése: Az Egyháznak kötelessége, de saját és kizárólagos joga is azoknak a képzése, akiket a szt szolgálatokra rendelnek (232.k.). E jog a vallásszabadság alapvető követelménye (DH 4c). A vallási közösségek autonómiája, melyet pl. Mo-on a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyh-akról szóló 1990. évi IV. törv. 8.§ (1) bekezdése is elismer, szükségképpen tartalmazza a tisztségviselők megválasztásának és képzésének törvénytelen külső beavatkozásoktól mentes lehetőségét. A pápák sokszor fölemelték szavukat az ellen a törekvés ellen, mely a világi hatóságoknak kívánta alávetni még a papnevelő intézetekben alkalmazott tanulm. módszert is (DS 2946). A II. Vat. Zsin. pedig az Optatam totius kezdetű határozatban az egész papképzés olyan teljeskörű és szuverén koncepcióját adja, mely semmi teret nem hagy külső beavatkozásnak. - Előkészítő jellegű a →hivatásgondozás (intézménye a →kisszeminárium), új forma a →diákonusképzés, a papnevelés intézménye a →nagyszeminárium, az oktatás rendjét a →papképzés adja. E.P.

Erdő 1991:174.