Magyar Katolikus Lexikon > K > klónozás


klónozás (a gör. klón, 'ág, sarj' szóból): egy →klón létrejötte vagy létrehozása ivartalan úton. - Fajtái: 1. gén (DNS)-~: egy gént tartalmazó DNS-darab (ami általában egy fehérjét határoz meg, s ezáltal fontos kutatási és gyógyítási célokat szolgálhat) vektorok segítségével történő bevitele, majd sokszorosítása baktériumokban v. élesztősejtekben megfelelő szelekciós körülmények között. A molekuláris ~ elnevezés az adott gazdasejtbe bejuttatott specifikus DNS-szakasz osztódás révén történő sokszorosítására utal. - 2. sejtes ~: azonos genetikai állománnyal bíró sejtek (ill. adott esetben egyed) létrejötte, ún. „sejtvonal” elindítása. Ez a fajta ~ állati és növényi sejteket egyaránt érinthet. (Amikor pl. valaki lemetsz egy gallyat és azt elülteti, akkor genetikai anyagát tekintve új egyedet hoz létre, vegetatív szaporítást végez; ám természetes úton maga a növény is 'klónozhatja' önmagat (pl. hagymái révén). A növények ~a már ipari méretekben folyik, így tudják biztosítani a növény kedvező tulajdonságainak és fajtaazonosságának állandóságát. - 3. embriómegkettőződés: egy ivaros úton már létrejött embrió ill. megtermékenyített petesejt spontán kettéválása egy ikerpárra (egypetéjű ikrek), ill. mesterséges kettéválasztása laboratóriumi körülmények között (pl. békák esetében kísérleti célokra avagy szarvasmarháknál fajtanemesítésre). - 4. maganyagátvitel (ang. nuclear somatic transfer, NST): egy differenciálódott, azaz az osztódás befejeztével speciális működést ellátó testi sejt magjának kivétele és beültetése egy magjától (azaz genetikai információjától) megfosztott petesejtbe; ilyenkor a maganyag fúziója, mintegy a mesterséges megtermékenyítést szimulálva, elektromos áram segítségével történik, s az így létrehozott embrió kihordása azután egy hormonálisan felkészített anyaállatban megy végbe (lásd pl. az edinburgh-i Roslin Intézet Dolly bárányát v. az ezt követő sikeres egér-, szarvasmarha-, ill. majom-~okat). Az ezzel kapcsolatos kutatások nagy távlatokat nyithatnak a biológiai hatástani vizsgálatok széleskörűbb kivitelezése előtt, a jövőben pedig elvezethetnek az egyénre szabott szervátültetés technikai részleteinek a kidolgozásához, ill. akár olyan állatok kitenyésztését is eredményezhetik, melyek (pl. a tejük által) bizonyos biológiailag nagyon fontos anyagok 'nagyüzemi' termelését hajthatják végre; de egyes veszélyeztetett fajok ~a még a biodiverzitás megőrzéséhez is nagyban hozzájárulhat. Az egyelőre még csak elméletileg létező, s a fajnemesítést, azaz a tökéletesített génállományú emberi embrió megalkotását célul kitűző emberi ~ (NST) témaköre a technikai nehézségeken túlmenően számtalan bioetikai és vallásfil. problémát is felvet, különösképpen az egyén reprodukciós szabadságának s autonómiájának a kérdéskörében, valamint a Teremtő által vezérelt egyedi sokszínűség megszűnésének a vonatkozásában. G.G.

Schaefer, Brian C.: Gene Cloning and Analysis: Current Innovations. H.n., 1997. - Kolata, Gina: Clone. The Road to Dolly, and the Path Ahead. Morrow, 1998. - World Book Encyclopedia, 2001. (Cloning: Are Humans Next?)