Magyar Katolikus Lexikon > K > klátóci könnyező Szűzanya


klátóci könnyező Szűzanya: kegykép Hajagos (Klokocsó, v. Ung vm.) Szűz Mária Oltalma görög katolikus templomában. - Vászonra festett olajkép: a gyermek Jézus jobb kezével áldást oszt, baljában a törv-tekercset tartja (→Hodégétria). Rozskovics Emánuel ungvári művész 1904: készítette. - Az eredeti képet 1670: a Nagymihály környékén állomásozó erdélyi csapatok egyik ref. katonája lándzsájával átszúrta. A kép ekkor véres könnyeket hullatott. A ~ képét Munkácsra, majd Bécsbe vitték, 1769: Mária Terézia (ur. 1740-80) visszaküldte. - A jelenlegi kegykép ennek másolata, az eredetinek nyoma veszett. Mind az eperjesi másolat, mind a klátóci kegykép alján olvasható a magyar fölirat: „Boldog Asszony valóságos képe, mely 1670 fölsőmagyarországban Vinna várához tartozó Klokocsó nevű orosz falu templomában sokak láttára elsőben könnyezni, s az után némely eretnekek késsel szúrások után, orczáján legörgő könnyhullatással sírni láttatott” (Esterházy 1696). **

Szilárdfy 1994:16.