Magyar Katolikus Lexikon > K > kisszebeni Szent Anna-oltár


kisszebeni Szent Anna-oltár, 1510 k.: Nyitott szárnyaival Jézus rokonságának és családfájának fő személyeit mutatja be: a predellán látható az ősatya, →Jessze, fölötte a szekrényben Anna és Mária egymás mellett, a ruhátlan és Anna felé forduló kis Jézus Mária térdén ül. Mária derűsebb, Anna szigorúbb, borongósabb. A 4 belső szárnymezőn az oldalági rokonok: Alfeus, Mária (Kleofás felesége), Zebedeus, Szalóme. - A ~ mestere (akit erről az oltárról neveztek el a →Szent Anna-oltárok Mesterének) faragómodora nem érintetlen a reneszánsz hatásától, de drapériáinak ékekbe torlódó, lapos hullámokba verődő elemei erősen kötődnek a késő gótikához is. Kivétel csupán Jessze alakja, amely festői formáival a 16. sz. szobrászat barokkos feloldódásának nálunk ritka képviselője. - A ~ architektonikus dísze még a gótika jegyében fogant, a pártázat karcsú fiatornyokkal, szamárhátíves baldachinokkal, gúlasisakokkal, áttört faragású ágmezőkkel formált; a szekrényt ágfonadékkal kitöltött, kettős szamárhátív zárja felül, s ugyanez az ágfonadék ismétlődik meg a belső szárnymezők felső, valamint a szekrény alsó részén is. - A ~ 8 táblaképén vértanú szüzek, Szt Márton, Oszvald, Kálmán és István kir. **

Radocsay 1955:357; 1967:112.