Magyar Katolikus Lexikon > K > kisszebeni Angyali üdvözlet-oltár


kisszebeni Angyali üdvözlet-oltár, 1510/20: Középső része a →Szent Anna-oltárok Mesterének műve. Szekrényében az Angyali üdvözlet. Díszítményeinek rendszere követi a →kisszebeni Szent Anna-oltárét, részben azt ismétli meg, részben újabb motívumkinccsel gazdagítja a korábbit. A gótikus és a reneszánsz elemek az oltár kettős stílusjellegét egyformán és egyenértékűen határozzák meg. A végóráit élő gótika és az ifjú reneszánsz egyidejű retabulumaink körében talán éppen itt rendelődik a legharmonikusabban egymás mellé: az építmény mestere pályafutásának stiláris-formai felezőpontján áll. - Szekrényében Mária és Gábriel, belső szárnymezőin egy-egy Szt domborműve kapott helyet, pártázatában 3 szobor sorakozik egymás mellett, predellájába egy a fő eseménnyel kapcsolatos jelenet került. A szembeforduló Mária és a profilban ábrázolt angyal harmonikus együttest alkot; elegáns palástjaik széles áradású folyókként övezik nemes arányú alakjaikat; arcvonásaik költői finomsággal mintázottak. Nem kevesebb költői hangulat övezi a belső szárnymezőkön látható vértanú szüzek alakjait. Az építmény szekrényének kétfigurás csoportja és a 2 szárny 4 belső domborműve mesterünk sajátkezű alkotása. De feladatai szaporodván, az oltár faragását, díszítését már nem egyedül végzi. Az oromzat 3 női szentje stílusától eltérő jegyeket visel: közel ülő szempár, erős áll, ívelt orr jellemzi őket, palástjaik keményebb vonalú árkokkal szántottak. Hasonló a szekrény hátfalán függő hegedülő angyalka is, amely formája szerint ugyancsak a Szt Anna-oltárok Mestere segédjének, az oromszobrok faragójának műve; a hátfalon levő másik 2 figura stílusa, a lantot pengető angyalé és az Atyaistené, a főszobrokéhoz illeszkedik hívebben. A predellafülkébe állított Királyok imádása-csoport alakjait a 19. sz. „restaurálás” teljesen átformálta. Szobrászunk stílusa a további feladatok során a kor kívánalmainak megfelelően jobban hajlik a reneszánsz ízlés felé; művészete higgadtabbá és egyben hűvösebbé válik, veszít korábbi költőiségéből. A ~ szárnyain 8 db 100 x 50 cm-es táblakép a →gyermekségtörténettel. **

Radocsay 1955:359; 1967:113.