Magyar Katolikus Lexikon > K > kispróféták


kispróféták: azok a próféták, akiktől kis terjedelmű írások maradtak fenn (nem a hatásukra ill. a szerepükre vonatkozik a kis jelző!). - A ~ név Szt Ágostontól ered, a Sir 49,10 és a gör. egyhatyák a 12 próféta néven említik Abdiást, Aggeust, Ámoszt, Habakukot, Joelt, Jónást, Malakiást, Mikeást, Náhumot, Ozeást, Szofoniást és Zakariást. Kv-eiket aránylag korán egy tekercsre írták. A maszoréta Biblia és a Vg kánoni sorrendje: Oz, Jo, Ám, Abd, Jón, Mik, Náh, Hab, Szof, Ag, Zak, Mal. A LXX sorrendje az első hat esetében eltérő, de egyik sem időrendet tükröz. Mivel a ~ kv-einek gyűjt-e több évsz-ot (Kr. e. 8-3. sz.?) ölel fel, az üdvösségtört., valamint Izr. ősi szokásai és tört-e szempontjából igen jelentős ismeretforrás. **

BL:1003.