Magyar Katolikus Lexikon > K > királynéi kancellár


királynéi kancellár: a magyar királynéi udvar írásbeli tevékenységét végző hivatal vezetője. - Tisztázatlan, ki nevezte ki hivatalába, milyen volt hivatali viszonya a →királyi kancellárhoz. 1290-től törv. mondta ki, hogy (a többi udvari tisztségviselővel együtt) ~ is csak m. lehet. - A MA szerint okl-ben említettek: 1224: Bertalan veszprémi pp., 1246-1248. X. 1: (Szentgróti) Fülöp dömösi prép. (1248. IV. 1-1262. III. 7: Kemléki Fülöp néven zágrábi pp.), 1248-59: Akus (székes)fehérvári knk. (1251-59: budai prép.), 1263: Mothmerius szepesi prép., 1263-70: Pál veszprémi pp., [1265-66: Kunigunda hgnő kancellárja Demeter barsi, 1266: esztergomi esp.; Erzsébet ifj. kirné kancellárja 1262-70: Fülöp váci pp., 1272. IX. 3-1273. V. 29: özv. ~, 1275-80: Gergely szerémi prép., 1280. VIII. 29: Lukács esztergomi prép., 1280 végén: Urbazius pozsegai prép., 1282: Ponka szerémi prép., 1284-86: Urbazius (másodszor) pozsegai prép., p. kp.], (Erzsébet (Izabella) kirné kancellárja), 1273. VI. 26-1277. XI. 10: Fülöp váci pp., nógrádi ispán, 1277: Péter veszprémi pp., 1278-80: László váci prép., 1280-84: Tamás váci pp. (1284-89: kir. kancellár, pilisi ispán), 1284: László váci prép. (másodszor), 1284-85: Péter veszprémi pp., 1288: László váci prép. (harmadszor), 1289-1290. XI. 24: Benedek veszprémi pp., 1291: András egri pp., 1291. X. 9-1309: Benedek veszprémi pp. (másodszor?), [1295: III. András anyja Phomasina kancellárja Pál pécsi pp.], 1311-1322. X. 8: István veszprémi pp., 1323. X. 31-1333. V. 2: Henrik veszprémi pp., 1334. IV. 26-1344: Meskó veszprémi pp., 1345-46: (Harkácsi) István veszprémi pp., 1346-1357. X. 28: Garai János veszprémi pp., 1358-76: (Jánoki) László veszprémi pp. (1358-72: kir. alkancellár), 1373: Fülöp váci pp., 1377-79: Siklósi Péter veszprémi pp., 1379-87: Benedek veszprémi pp., 1387. X. 17-1395. V: Kanizsai János egri pp., esztergomi érs., 1407-1409. IX. 9: (Medvei) János veszprémi pp., 1421. X. 18-1429: Albeni János zágrábi pp. (1421-33: kir. kancellár), 1430-40: Rozgonyi Simon veszprémi pp., 1459-64: és 1476-87: Vetési Albert veszprémi pp., 1488-97: Vitéz János ifj. veszprémi pp., 1500-03: Frangepán György veszprémi pp., 1504-06: Péter veszprémi pp., 1510-26: Gosztonyi János győri, erdélyi pp., 1526-1637: ismeretlen, 1637-1642. XI. 21: Jakusith György egri pp., 1642-1848: ismeretlen. 88

Fejérpataky 1885. - Dobozy Hajnalka: Királynéink az Árpád- és Anjou-korban. Uo., 1934. - Fallenbüchl 1988:100.