Magyar Katolikus Lexikon > K > királyi kápolna ispánja


királyi kápolna ispánja (lat. comes capellae regiae): a magyar királyi udvarban a →királyi kápolna keretében az oklevelek kiállításával foglalkozó szervezet (a későbbi kancellária) és a →királyi káplánok főnöke. - Fokozatosan hatáskörébe vonta a kir. pecsétjével hitelesített okl-ek kiadását. Az okl-ek kiadásáért a kinevezett ~ felelt, ő őrizte a kir. pecsétet és nyomta rá az okl-ekre. Az okl. szerkesztését rendszerint a kpna írnokai (notariusai), a tisztázást a kir. kp-ok v. a kir. által meglátogatott egyh. közp-ok papjai végezték. A kir. kpna papsága az esztergomi érs. felügyelete alá tartozott, aki beleavatkozhatott az okl-et kiállító szervezet munkájába. IV. István (ur. 1163) után a ~t okl-ek nem említették, III. Béla (ur. 1172-96) okl-eiben 1183: említik ismét egyszer; az Anjouk alatt a titkos kancelláriában kapott ismét szerepet, feladatát átvette a →titkos kancellár. - 1375 u. nem adott ki hiteleshelyi okl-et, az állandó udvari panaszfölvevő hiv. vez-je. Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) utolsó éveiben kormányzati szerepét megszüntették, csupán az egyh. feladatokat végezte. A MA-ban említett ~i: 1086: Szerafin, 1091: Francica, 1093: Timotheus, 1113: Manasses zágrábi pp., 1124: Péter, 1135: Gergely, 1138: Anonymus, 1139: János, 1146: Cherubin, 1148-55: Miklós, 1156: Gervasius, 1162: Suda, 1163-68: Tamás, 1169-72: Vidus, 1173: Tamás, 1188: Saul vál. csanádi pp., 1193: Timotheus, 1238-1240. III. 21: Tamás szentlőrinci prép., 1247. XI. 26: András győri knk., 1250. VII. 5: Jakab segesdi plnos, 1266: Kelyán fia András, 1268: Ambrus (a kirnői kpna ispánja), 1272. VI. 17: András győri prép., 1278: Lukács (székes)fehérvári rector; egyszersmind titkos kancellárok: 1319. VII. 13-1322: Telegdi Csanád váradi prép., 1322-28: Dörögdi Miklós, 1328-30: Telegdi Csanád egri pp., 1330. VII. 28-1333: Piacenzai Jakab pozsonyi prép., 1333-1342. XII. 19: Péter bácsi prép., szerémi pp., 1343: László csázmai prép., 1343. III. 26-1344. VI. 13: Vasvári Vid nyitrai pp., 1344. X. 15-1345. X. 9: Neszmélyi Miklós vál. kalocsai érs., 1346. V. 4-VIII. 6: Garai János pécsi kisprép., 1347. I. 5-1348. XI. 3: mint veszprémi pp.; 1349. V. 4-1350. I. 11: Apáti Keszei Miklós esztergomi prép., 1351: mint zágrábi pp.; 1351. V. 16-1358. I. 21: Zsámboki László csázmai prép., 1358. II. 9-VIII. 26: mint veszprémi pp.; 1358. X. 21-1361. II. 21: Bergzaberni Vilmos egri prép., 1361. III. 18-1374. II: mint pécsi pp.; 1374. V. 22-XI. 4: Bogáthi János óbudai prép. 1375. VIII. 14-1376. III. 8: Demeter erdélyi pp., 1382. VII: Miklós szepesi prép., 1389-1392. X. 11: Szepesi János dobokai főesp., zágrábi pp., 1390. XII. 13: Lukács budai prép., 1409: Molnári Kelemen pozsonyi prép., 1409. IX. 9: Gergely, 1412: György, 1426-30: Ilosvai Miklós váci pp., 1440 k. Perényi Imre, 1453-1471. III. 8: Vitéz János, 1480-1484. II. 23: Sárói Péter kalocsai érs., főkancellár, 1485-90: Pruisz János váradi pp., 1493. IX. 7-1500. V. 8: Bakócz Tamás győri és egri pp., 1502: Thurzó Zsigmond szerémi pp., 1505. X. 3-1514. XI. 19: Szathmári György váradi, majd pécsi pp. 88

Fejérpataky 1885. - Századok 1914:89. (Gárdonyi Albert: A kir. titkos kancellária eredete és kialakulása Mo-on), 440. (Szentpétery Imre: A kir. titkos kancellária tört-éhez) - Regnum 1942/43:455. (Kumorovitz Bernát: A kir. ~ okl-adó működése) - A ... gödöllői Szt Norbert Gimn. ... évkv-e 1943/44 (Gödöllő, 1944: Kumorovitz L. Bernát: A m. pecséthasználat tört. a kk-ban) - Mályusz 1984. - MA 14. (6.) - Engel 1996:91.