Magyar Katolikus Lexikon > K > királyi káplánok


királyi káplánok: 1. I. (Szt) István kir. (ur. 997-1038) idejétől a →királyi kápolna papjai. Testületet alkottak, melynek vez-je a →királyi kápolna ispánja volt. - 2. Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) idejében az →esztergomi bazilikában 12 pap, akiknek a →karkáplánokhoz hasonlóan részt kellett venniük a zsolozsmán, s hetenként egy énekes misét kellett mondaniuk a kir. és hozzátartozói lelki üdvéért. A kir. az esztergomi adókból évi 400 Ft-ot engedett át a ~nak. Zsigmond halála után az érs. állásukat megszüntette. **

Kollányi 1900:LV.