Magyar Katolikus Lexikon > K > királyi helytartó


királyi helytartó, 1526-1867: a rendi jellegű →magyar tanács ellensúlyozására I. Ferdinánd 1527. II. 3: kinevezte nővérét, Mária kirnét (II. Lajos özvegyét) Mo. helytartójává. Mária 1527. VIII-ig viselte a címet, utána a ~ legtöbbször pp., ha a nádori szék be volt töltve, a →nádor volt. - A ~ mellett 1542 u. tanács működött, mely szervezetét Várday Pál esztergomi érs. helytartósága idején nyerte, székhelye Pozsony. A tanácskozásokat a ~ vezette, napirendjét megállapította, a tanácsosok véleményét összegezte, a határozatot kimondta és azt szükség esetén a kir. kinevezte főkapitányok útján katonai erővel is végrehajtotta. A tanácsosokat az uralkodó nevezte ki, tőle kaptak fizetést. Határozataikat a titkár és az iroda foglalta írásba. A ~ és tanácsa hatáskörébe tartozott az adóbehajtás, eleinte még kamarája is volt. Az egyh. hivatalok betöltését is javasolhatta. Tárgyalt a tör. hatóságokkal, fölügyelt a törv-ek végrehajtására. Legfőbb teendője a bíráskodás: a helytartóság volt a legfelsőbb törvényszék, mely elé minden pert föllebbezni lehetett, 32 teleknagyságig adományozhatott. A 17. sz-tól, mivel állandóan választottak nádort, a ~ra és tanácsára nem volt szükség. - ~k és nádorok: 1519. V. 18-1530. VIII: Báthory István nádor, 1527. II. 3-VIII: Mária kirné (I. Ferdinánd), 1530-34: Bánffy János (I. János kir.), 1530-54: betöltetlen (I. Ferdinánd), 1532. X. 4-1543. I. 25: Thurzó Elek ~, 1542. IV. 30-1549. X. 12: Várdai Pál esztergomi érs. ~, 1542-1553. XI. 1: Révai Ferenc nádori helytartó, 1550-54: Újlaki Ferenc győri pp. ~, 1554. IV. 15-1562. VI. 2: Nádasdi Tamás nádor és ~, 1562-1608. XI. 19: a nádori szék betöltetlen, 1562. XI. 10-1568. I. 14: Oláh Miklós esztergomi érs. ~, 1562. IX. 26-1572: Mérei Mihály nádori helytartó, 1568-1572: Bornemisza Pál erdélyi pp. ~, 1572-1581. VI. 24: Czobor Imre nádori helytartó, 1572. VI. 20-1573. VI. 15: Verancsics Antal esztergomi érs. ~, 1573-1585. II. 5: Radéczy István egri pp. ~, 1581. I. 19-1608. VI. 14: Istvánffy Miklós nádori helytartó, 1585. IX. 24-1587. I. 31: Draskovich György kalocsai érs. ~, 1587. VIII. 13-1596. XI. 21: Feyérkeőy István nyitrai pp. ~, 1597. I. 8-1601. IX. 16: Kutassy János esztergomi érs. ~, 1602-1605. X. 5: Pethe Márton kalocsai érs. ~, 1607. VII. 7-1608. XI: Forgách Ferenc gr. nyitrai pp. ~, 1608. XI. 20-1609. V. 5: Illésházy István nádor, 1609. XII. 10-1616. XII. 24: Thurzó Gergely nádor, 1618. V. 11 (15)-1621. VI. 23: Forgách Zsigmond nádor, 1622. V. 16-1625. V. 1: Thurzó Szaniszló nádor, 1625. X. 25-1645. IX. 11: Esterházy Miklós nádor ~, 1646. IX. 25-1648. VIII. 6: Draskovich János nádor és helytartó, 1649. III. 24-1654. II: Pálffy Pál gr. nádor és helytartó, 1655. III. 15-1667. III. 28: Wesselényi Ferenc gr. nádor, 1667-81: a nádori szék betöltetlen, 1667-1670. IX. 3: Nádasdy Ferenc gr. országbíró ~, 1670. X. 18-1681. VI. 13: Szelepcsényi György esztergomi érs. ~, 1681. VI. 13-1713. III. 24: Esterházy Pál gr. nádor, 1714. X. 14-1732. III. 20: Pálffy Miklós gr. nádor, 1732. IV. 5-1741. VI. 20: Vandemont Ferenc hg. ~, 1741. VI. 22-1751. III. 24: Pálffy János gr. nádor, 1751. VI. 11-1765. X. 26: Batthyány Lajos gr. nádor, 1765. XII. 24-1780: Wettin Albert hg. ~, 1780-1790. XI. 13: betöltetlen, 1790. XI. 12-1795. VI. 12: Habsburg Sándor Lipót főhg. nádor, 1795. IX. 21-1796. XI. 12: Habsburg József főhg. ~, 1796. XI. 12-1847. I. 13: nádor; 1847. I. 15-1867. III. 1: Habsburg István Ferenc főhg. ~. 88

Eckhart 1946:243. - MTK II. - Fallenbüchl 1988:69.