Magyar Katolikus Lexikon > K > királyi apátság


királyi apátság (lat. abbatia regalis): apátság Magyarországon, melyet a király, a királynő vagy a királyi család más tagja alapított, vagy alapításában lényeges részt vállalt; esetleg más alapította, és fölvétetett a →királyi egyházak sorába. - Kegyura a kir., amit a Sztszék mindenkor elismert. Az apát halála után a ~ klerikusai engedélyt kértek a kir-tól a választásra. Követük megtudakolta a kir. akaratát, aki meghatározta a választást, ezért kerültek oly gyakran udvari főtisztviselők a ~ élére. A megválasztott személy egyh. megerősítésért folyamodott, amit az egyhm. főpásztorától kapott meg. →királyi egyház M.L.

Kiss Gergely: Abbatia regalia - hierarchia ecclesiastica. A kir. alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. sz-ban. Bp., 2006. (METEM-Könyvek 51.)