Magyar Katolikus Lexikon > K > királyi alkancellár


királyi alkancellár (lat. vicecancellarius regis): a királyi udvar kancellárja. - A →királyi kancellária szervezeti kiépülésével jelent meg a tisztség mint a →királyi kancellár helyettese; II. András (ur. 1205-35) idején állandósult. A tatárdúlás utáni újjáépítés alatt az aranypecsétes kir. okl-nél gyakoribb viaszpecsétes okl. kiállítója, a 13. sz. végén az ilyen okl-ért a ~ részére kellett fizetni (az aranypecsétes okl. kiállítási díja a kir. kancellárt illette). A ~i tisztet ált. a székesfehérvári prép. töltötte be. Az Anjouk idején a ~ a kir. helyettese a bíráskodásban, a különös jelenlét bírája (specialis praesentia regia) is, utóbb a kir. okl-ek kiadásának, kezelésének irányítója. - A MA-ban említett ~ok: 1209: Tamás veszprémi prép. (utóbb kir. kancellár), 1220: Tepanus budai prép., 1230-31: Péter (székes)fehérvári prép., 1231: Mihály (székes)fehérvári prép., 1234: Miklós szebeni prép., 1238. IV. 28-1240. VI. 18: Benedek budai prép. (utóbb fehérvári prép. és kir. kancellár), 1240. VII. 23-1241. IV. 11: Miklós szebeni prép., 1241. IV. 11-1243: betöltetlen, 1243-1250. X. 7: Achilles (székes)fehérvári prép. (1251-52: pécsi pp.), 1251. XI. 23-1252: Jób (székes)fehérvári prép. (1252. VI. 15: vál. és megerősített pécsi pp.), 1252-1254: Tamás vál. (székes)fehérvári prép. (1254-57: kalocsai érs.), 1254. XI. 29-1258. VIII. 7: Smaragd c. pozsonyi, (székes)fehérvári prép., 1258. VIII-1259: Fülöp vál. (székes)fehérvári prép., 1259-1259. V: Benedek szepesi prép., 1259. V. 17-1260. VIII. 15: Pál pozsonyi prép. (1259-74: veszprémi pp.), 1262. X. 13-1268. II. 14: Beics nb. Farkas (székes)fehérvári prép., vál. zágrábi pp., 1268. VIII-1270. V. 3: Demeter (székes)fehérvári prép. 1270. V. 26-1272. VIII. 6: Benedek (másodszor) aradi prép., 1272. IX. 22-1273. I. 12: Miklós gyulafehérvári prép. (1273: kir. kancellár), 1273. III. 1-1276. XI. 18: Benedek aradi prép., budai prép., 1277. I. 17-VII. 13: Demeter (székes)fehérvári prép., 1277. VII. 21-1278. V. 8: Tamás (székes)fehérvári vál. prép., hántai prép., vál. váci pp., 1278. VI. 10-X. 10: János budai prép., vál. (székes)fehérvári prép., vál. kalocsai érs., 1278. XI. 12-1279. VIII. 10: Miklós (másodszor) (székes)fehérvári prép., 1279-1280. VII. 19: Acho, 1280. VIII. 18-1281. III. 1: Bertalan egri prép., 1281. IV. 15-X. 1: Acho (másodszor), 1281. XII. 29-1284. II. 22: Bertalan (másodszor) egri prép., szepesi prép., 1286. II. 1-1297. VI. 27: Tengerdi Tivadar szebeni prép., vál. (székes)fehérvári prép., győri pp., 1297. X. 18-1298. II. 17: Botond fia Gergely (székes)fehérvári prép., vál. esztergomi érs., 1298. III. 29-1299. VII. 17: Antal csanádi pp., 1299. VII. 28-1300. I. 18: Aba nb. László titeli prép., 1300. III. 31-1303: István gyulafehérvári esp., 1305-06: Miklós győri prép. (Ottó kir. kancellárja), 1307: Miklós (másodszor?) győri prép. (Ottó kir. kancellárja), 1307. IX. 7-1322. II. 7: Berke fia János küküllei főesp., (székes)fehérvári prép., 1322. VI. 24-1323. VIII. 30: László titeli prép., (székes)fehérvári prép., 1323. IX. 20-1324. XII. 21: Moharai András pécsi knk., óbudai prép., 1325. V. 27-1330. XI: Báthori András (székes)fehérvári prép., 1331. X. 5-1351. IV. 29: Talamér (székes)fehérvári prép., 1351. XII. 9-1356. IV. 6: (Apáti) Miklós zágrábi pp., (kalocsai érs. és kancellár), 1358-72: (Gilétfi) László veszprémi pp., kirnői kancellár, 1373. II. 6-1376. III. 8: Alsáni Bálint esztergomi knk., pécsi pp., 1377-1381. III. 30: (Byelitincs) János vál. (székes)fehérvári prép., 1404. III. 12: Lampert, 1400-12: Molnári Kelemen zágrábi archidiákonus, pozsegai prép., 1410: János, 1413-14: György Tódor szepesi knk., 1415-19: János esztergomi prép., 1419. XII. 8-1427: Uski János budai prép., 1428-34: Gathalóczi Mátyás pécsi prép. (1434-37: főkancellár), 1436: Biky István zágrábi knk., 1441-45: András pécsi prép., 1448-50: István dömösi prép., 1453-55: Barius Miklós egri prép., 1456-57: Várday István egri prép., 1457-58: Vetési Albert egri prép. (vál. nyitrai pp., 1458-86: veszprémi pp.), 1459. III. 12-VII: Bodó Miklós (székes)fehérvári prép., 1456-67: (Hantó) György pécsi prép., 1467-71: Matucsinai Gábor kalocsai érs., 1473-77: László budai prép., 1481-87: Bakócz Tamás titeli prép., 1507-08: Gosztonyi János váci pp., 1521: Eliás leleszi prép., 1526: János, 1533-35: Újlaki Ferenc pozsonyi prép., 1539-42: János leleszi prép., 1543-45: Oláh Miklós zágrábi pp. (1545/53) kir. kancellár), 1545: János leleszi prép., 1546-56: betöltetlen, 1557-60: Draskovith György pécsi pp., pozsonyi prép., 1560-63: Forgách Ferenc váradi pp., pornói apát, 1564-66: Dudith András pécsi pp., 1568-69: Listi János veszprémi pp. (1569/77: kir. kancellár), 1573-79: Fejérkeőy István veszprémi pp., 1580-1586. IV. 22: Telegdi Miklós, 1613: Domitrovich Péter zágrábi pp., 1628: Lósy Imre váradi pp., 1632: Dávid Pál veszprémi pp., 1633-38: Draskovich György váci pp., 1641-42: Bosnyák István (kir. kancellár), 1645-48: Széchenyi György pécsi pp., 1648-86: ?, 1686-89: Dvornikovich Mihály csanádi pp., 1689-1720. II. 14: Erdődy László gr. nyitrai pp. (1725: kir. kancellár), 1727. VII. 1-1733. V. 1: Batthyány Lajos gr. (1733-46: kir. kancellár), 1734-61: betöltetlen, 1762. XI. 29-1773. II. 15: Fekete György gr. (1773-83: országbíró), 1773. IV. 28-1777. II. 16: Bajzáth József veszprémi pp., 1777. II. 17-V. 23: Erdődy Lajos gr. 1777. XII. 3-1787. III. 11: Pálffy Károly gr. (1787-1807: kir. kancellár), 1782. VIII. 16-1788. I. 9(?): Bánffy György gr. (második ~, 1788: erdélyi kormányzó), 1787. III. 4-1791: Majláth József gr. (az udvari kamara elnöke), 1787. III. 4-1791. II. 20: Teleki Sámuel gr. (1791-1822: erdélyi kormányzó), 1791-1799. X. 18: Csáky József gr., 1800-07: Erdődy József gr. (1807-19: kir. kancellár), 1808. VI. 20: Semsey András kamarai elnök, 1809-XII. 23: Somogyi János, 1809-10: betöltetlen, 1810-20: Koháry Ferenc hg. (1820-26: kancellár), 1821-26: Almássy Ignác, 1825. XII. 29-1826. II. 8: Szőgyény Zsigmond (második ~), 1826. XII. 7-1828. IV. 29: Reviczky Ádám (1828-36: kir. kancellár), 1827. VII. 14-1837. XI. 10: Malonyay János (1827-28: második ~, 1828-37: első ~), 1838. XII. 27-1846: Bedekovich Lajos br. (1838-39: második ~, 1839-46: első ~), 1844. XI. 22-1846. IV. 5: Apponyi György gr. második kancellár (második ~), 1846. X. 21-1848: Szőgyén László (második ~). 88

Fejérpataky 1885. - Fallenbüchl 1988:101.