Magyar Katolikus Lexikon > K > kincstár


kincstár, kincsesház, kincseskamra: 1. A Szentírásban Salamonnak gondja volt rá, hogy a Templom építésekor kincseskamrákat is berendezzen (1Krón 28,12), hogy legyen hol elhelyezni a felajánlott adományokat (1Kir 7,51; 2Krón 5,1;. 1Krón 26,20-28), a drága fölszerelési tárgyakat és öltözékeket, valamint a természetben és pénzben befolyt jövedelmet (→templomi kincs). Hogy a salamoni Tp-ban hol voltak a kincseskamrák, azt hozzávetőleg ki lehet következtetni. Nagyon vsz., hogy az értékes fölszerelési tárgyak nagyobb részét a szentélyben helyezték el, az égőáldozati oltár és a →kitett kenyerek asztala mellett (1Kir 7,48-50). Ugyanakkor a Tp-ot 3 oldalról körülvevő celláknak legalább egy része a kincs és a drága fölszerelési tárgyak tárolására szolgált. A fogság utáni Tp-ban szintén kellett valahol tárolni azt a sok drágaságot, melyet Ezd 1,9-11; 8,25-30 fölsorol. A kincseskamrákon kívül raktárak is tartoztak a Tp-hoz a beszolgáltatott gabona, bor, olaj és fűszerféle tárolására (Neh 10,37-40; Mal 3,10). A heródesi Tp-ban szintén volt több kincseskamra is. Kincseskamrának vsz. azokat a cellákat használták, melyek - miként a salamoni Tp-ot - a Heródes-féle tp-épületet is körülvették. Annak a 9 kapuval ellátott falnak a belső oldalán is voltak kincseskamrák, mely az ún. belső udvart zárta. - Az ÚSz a ~at említi (Mk 12,41; Jn 8,20) azzal a hellyel kapcsolatban, ahol a perselyek álltak (Mk 12,43; Lk 21,1). Úgy látszik, hogy egyszerűen egy csarnokot neveztek ~nak. Ezt a föltevést Josephus Flavius is alátámasztja. Rabbinista iratok szerint az asszonyok előudvarában, ahova a zsidó ffiak is bemehettek, 13 perselyt helyeztek el. A jeruzsálemi tp-on kívül a jeruzsálemi és a bábeli kir. palotákban (2Kir 20,13;. 2Krón 32,27 és Ezd 5,17; 6,1), valamint az egyik babilóniai istenség tp-ában (Dán 1,2) is volt kincsesház. - 2. Mo-on →királyi kincstár, →magyar kamara. **

BL:982.