🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kilépés az Egyházból
következő 🡲

kilépés az Egyházból: A földi életben Krisztus egyházának valóságos tagja csak az, aki a vízkeresztséget ténylegesen fölvette (DS 3868-3872; vö. 849.k.). Aki viszont érvényesen meg van keresztelve, az a keresztség eltörölhetetlen jegyét, s így alapvető egyháztagságát nem vesztheti el. Ezért a ~ nem lehetséges sem teol., sem egyhjogi értelemben. - A ~ nem tévesztendő össze a kat. Egyh. teljes közösségének elhagyásával, melynek különböző módjai lehetségesek. Történhet formális aktussal (1089.k. 1.§, 1117, 1124 k.) is. Ilyennek szokás tekinteni, amikor egy kat. személy a plnos és tanúk előtt jelenti ki, hogy más vallású kíván lenni. Ezt a plnos, ha a személy lakóhelye szerint illetékes, jegyzőkv-be foglalja, és az illetővel s 2 tanúval aláiratja. A keresztelési anyakv. megjegyzés rovatába e nyilatkozatot be kell jegyezni. Ha a „kilépőt” másutt keresztelték, mint ahol a nyilatkozatot tette, anyakönyvi bejegyzés végett jelentést kell küldeni a nyilatkozatról a keresztelési pléb-nak is. - Mo-on az állam nem tarthatja nyilván a hívők felekezeti hovatartozását, ezért a no-i értelemben vett állami hatóság előtti „kilépési nyilatkozat” nálunk nem lehetséges. Ez tarthatatlan kettőségekhez is vezetne, hiszen az államnak saját kritériumokat kellene meghatároznia, melynek alapján az egyháztagságot megítéli. Csakhogy a különböző vallási közösségek eltérő, gyakran ellentétes módon határozzák meg, hogy ki tartozik hozzájuk. Így e téren teljes összhang nem is volna lehetséges. E.P.

Erdő 1991:99. - Periodica 1997:213. (Erdő, Péter: Il cattolico, il battezzato, e il fedele in piena communione con la Chiesa Cattolica)