Magyar Katolikus Lexikon > K > kikötő


kikötő: Izrael számára a Földközi-tenger partján csak Jáfó (→Joppe) ~je jöhetett számításba. Itt rakták ki a tp-építéshez szükséges föníciai fát (1Kir 5,9; Ezd 3,7), itt szállt hajóra Jónás, hogy Tarsisba menjen (Jón 1,3). Makkabeus Simon foglalta el ezt a ~t (1Mak 14,5). Nagy Heródes Turris Stratonis városát építette ki ~vé. A tengeri keresk. miatt Izr. az Akabai-öböl felé is keresett ~t, és átmenetileg Ecjon-Gebert használta (1Kir 9,26; 2Krón 8,17; 20,36). **

BL:980.