Magyar Katolikus Lexikon > K > kettős leírás


kettős leírás, kettős beszámoló: irodalomkritikai szakkifejezés: azokat a leírásokat jelenti, melyek kisebb-nagyobb eltéréssel ugyanazt az irodalmi egységet (elbeszélés, mondás, törvény stb.) foglalják magukba. - Pl. a Ter-ben a 2 teremtéstörténet (1,1-2,4a és 2,4b-7), Sára v. Rebekka tört-e Egyiptomban ill. Gerárban (12,10-20; 20,1-18; 26,1-11), a szövetség ládájának szerencsétlen kimenetelű átvitele (1Sám 6,19-7,2; 2Sám 6,6-11; 1Krón 13,9-14), az év 3 nagy ünnepére vonatkozó törv-ek (Kiv 23,14-17; 34,18.22; Lev 23,4-44; Szám 28,11-29,39; MTörv 16). A Jel is fölosztható 2 sorozat ~ra. Ugyanakkor a ~okat meg kell különböztetnünk a párhuzamos részektől, azaz valamely szöveg szó szerinti v. csaknem szó szerinti ismétlődésétől (pl. a Sám v. a Kir bizonyos részei egyfelől, és a Krón megfelelő részei másfelől). Az irod-kritika a ~ok előfordulásából arra következtet, hogy eredetileg több forrás létezett, a későbbi szerkezetek ezekből merítették anyagukat, de nem dolgozták őket kellően össze. Ha a tényleges ~okat vesszük figyelembe és számukat nem túlozzuk el, akkor az irod-kritika föltevései helyesnek bizonyulnak. A konzervatív egzegézisnek az a törekvése, hogy a ~okat kiiktassa (magyarázattal, a szöveg módosítása révén v. írói sajátosságnak minősítve), eddig nem járt kellő eredménnyel és nem is bizonyult megalapozottnak. Világos, hogy a ~ok nem okoznak nehézséget a →sugalmazás fogalmának helyes értelmezése terén. **

BL:967.