Magyar Katolikus Lexikon > K > kettős kolostor


kettős kolostor: 1. építészetileg és jogilag egységet alkotó férfi és női kolostor. Keleten a szerzetességgel szinte egyidős, vallási és gazd. megfontolások alapján létrejött intézmény. Nagy Szt Vazul jóváhagyta, és általánosan el is terjedt. I. Jusztinianosz cs. (ur. 527-565) 529: és 543: betiltotta, mégis fennmaradt. 787: a II. →niceai zsinat ismét betiltotta. Ugyanígy tiltakoztak ellene a pátr-k is, ennek ellenére szórványosan a 14. sz-ig előfordult. - Nyugaton a ~ a 6. sz. után jelent meg, ált. az apátnő vezetése alatt állt, és a monachusok szolgálták az apácákat. Ez a forma a 9. sz: eltűnt. A 11. sz: a ktorok gazd. és vallási életének megkönnyítése céljából Fro-ban, No-ban és Itáliában apácaktorok csatlakoztak a bencés, ágostonos, prem. és kamalduli monachusok ktoraihoz. A 13. sz: ez a fajta ~ is kihalt, v. az apácaktort teljesen elszigetelték. Megjelent azonban egy új forma: ffi ktor csatlakozott az apácaktorhoz. Ilyen a fontevraulti és a sembringhami ~. E formának mariológiai háttere volt: miként Szt János ap. szolgált a Szűzanyának, úgy akartak szolgálni a monachusok az apácáknak. Ezért a ~ vez-je az apátnő volt, és az engedelmességi fogadalmat a monachusok is az ő kezébe tették le. Svéd Szt Brigitta is ezt a mintát követte alapításánál. Az egyh. felsőbbség fenntartásokkal nézte a ~t, kifejezett tilalmat mégsem hozott ellene, bár tudott a K-i egyh. tiltó törv-eiről. A ~ok idővel kihaltak. - 2. férfi kolostorok, melyek közvetlenül egymás közelében voltak, vagyonközösségben és egy apát vezetése alatt éltek. Közös volt az ált. kápt-juk is. Ilyen volt a Wearmouth-Yarrow (Anglia) v. a Szt Péter és Szt Bavo apátság (Gent, Belgium). - 3. tágabb értelemben olyan egyház, melyhez kanonokok és kanonisszák egyaránt tartoznak. Vez-jük a prép. v. az apátnő. Ilyen mindkét nemű klérus található Fro-ban, No-ban és Itáliában. M.L.

LThK III:512.