🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > keresztség anyakönyvezése
következő 🡲

keresztség anyakönyvezése: a keresztelés bizonyításának rendes eszköze. - A keresztelést annak a plnosnak kell anyakönyveznie, akinek a területén a szentséget kiszolgáltatták. A →kereszteltek anyakönyvébe (vö. 535.k. 1.§) be kell jegyezni: a keresztelt nevét, a kiszolgáltató nevét, a szülőket, a keresztszülőket v. a tanúkat; a kiszolgáltatás helyét és napját, a születés helyét és napját (877.k. 1.§). - Ha férjnél nem lévő anyától született gyermeket keresztelnek, az anya nevét csak akkor kell beírni, ha anyasága nyilvánosan igazolt, v. ha írásban v. 2 tanú előtt önként kéri. Az apa nevét ilyen esetben csak akkor kell feltüntetni, ha azt közokirat (pl. anyakönyvi kivonat) v. a plnos és két tanú előtt tett saját nyilatkozata igazolja (877.k. 2.§). Fogadott gyermek keresztelésekor az örökbefogadók nevét be kell jegyezni. A természetes szülők nevét csak akkor kötelező beírni, ha ez az illető területen a világi anyakv-ben is szerepel (877.k. 3.§). A hazánkban érvényes anyakönyvezési szabályok szerint az örökbefogadó szülők adatait a szülők rovatába kell beírni. A feljegyzések rovatába kerül az örökbefogadás ténye, valamint ha a természetes szülők adatai ismertek, az ő adataik is, ha ismeretlenek, akkor ez a tény. Ha a plnos nem volt jelen a kereszteléskor, a keresztség kiszolgáltatója (→szükségkeresztségkor is) köteles értesíteni a keresztelés megtörténtéről annak a pléb-nak a plnosát, amelynek területén a szentséget kiszolgáltatták, hogy a plnos az anyakönyvezést elvégezhesse (878.k., vö. 877.k. 1.§). - A hazai részleges jog szerint ha a gyermeket nem a szülők lakhelye szerinti pléb-n keresztelték, a keresztelési hely plnosa köteles a keresztelés anyakönyvezése után a keresztelésről 30 napon belül értesíteni a szülők lakhelye szerint illetékes plnost, aki a keresztelés tényét köteles feltüntetni a saját anyakönyvében, de folyószám nélkül, jelezve, hogy hol végezték a keresztelést. Az ilyen folyószám nélküli bejegyzésről anyakönyvi kivonatot v. keresztelési igazolást nem szabad kiadni. E.P.

Egységes Kat. Anyakönyvezési Szabályzat Bp., 1988. - Erdő 1991:346.