Magyar Katolikus Lexikon > K > keresztegyesületek


keresztegyesületek, 1912-1946?: a Magyarországi Katolikus Absztinens Papság Keresztegyesülete és a Magyar Katolikus Absztinens Keresztegyesület gyűjtőneve. - Schürger Ödön batizfalvi plnos (a nemzetk. kat. alkoholellenes biz. tagja) indítványára 1911: az országos →katolikus nagygyűlésen alakították meg papi és világi egyes-ként. Célja: az alkohol elleni küzdelem a társad. minden rétegében, különösen az ifj. körében; tagjainak oktatása, a társad. ivási szokásainak megismertetése és az iszákosság elleni fölkészítés. Eszközei: a tagok alkoholtól tartózkodása, alkoholellenes előadások, sztbeszédek, missziók, népgyűlések, tanf-ok tartása; a sajtóban az alkoholellenesség terjesztése, egyes-ek szervezése és azok támogatása; papnövendékek, tanítójelöltek alkoholellenes szellemű nevelése; a fogyasztást korlátozó törv-ek sürgetése; iszákosokat megfigyelő gondozók létesítése, iszákosság elleni röpiratok, szakmunkák támogatása, a hazai alkoholizmus adatainak gyűjtése, földolgozása és közzététele. - Fővédnökei: gr. Mailáth Gusztáv erdélyi és Fischer Colbrie Ágost kassai mpp., orsz. eln. Szabó György esp-plnos, aleln. Czeisel György esp-plnos, üv. aleln. Schürger Ödön plnos. 1912: alapszabályait Vaszary Kolos bíb. 2687/1912. és a BM 116.988/1912. számon hagyta jóvá, melyet m., ném., tót nyelven adtak ki. A ~ csatlakoztak az →Országos Katolikus Szövetséghez és az Alkoholellenes Egyes-ek Orsz. Ligájához, képviseltették magukat a milánói nemzetk. kongresszuson. - Jelvényük: pajzs alakú, fehér alapon arany kereszt. A ~nek tagja lehetett minden ker., a gyermekek az Őrangyal csoportba tartoztak. Tagdíj évi legalább 10 fillér, alapító tag 100 korona. Egyhm., ill. községi szervezetekre épült, évente orsz. közgyűlést tartottak. - Védősztje: Ker. Szt János. - Lapjai: Az Alkoholizmus Ellen (Nagyernye, 1907-17), melléklapja az Absztinens Pap (1913-18). 88

Kat. Közl. 1915. (rk. sz.):62. - Kemény 1942:4.